Karriärvägar för dig som psykolog

Förbundet arbetar för att dina karriärvägar ska vara tydliga genom att utveckla karriärmöjligheter och de anställningsvillkor som följer därav. I vårt villkorspolitiska program kan du läsa om vad vi gör för att implementera det och vilka frågor som prioriteras.

Specialistpsykolog – en av möjligheterna i din karriärutveckling
Om du vill fördjupa dig inom ett ämne har du en rad specialistutbildningar att välja på. Läs om specialistutbildningar En specialistutbildning ger dig, förutom ett stimulerande arbete, även en möjlighet till högre lön och bättre löneutveckling under hela arbetslivet.

När du har gått din specialistutbildning besitter du en kunskap som också ska påverka tyngden och ansvaret i din befattning inom verksamheten. Det är viktigt att du tillsammans med din arbetsgivare har en dialog och samsyn kring din nya roll som specialist. Du kan exempelvis ansvara för svåra och komplicerade ärenden i form av bedömning, utredning, behandling och second opinion, eller i form av handledning, konsultation och metodutveckling.

Likaså kan du ansvara för utbildning inom ditt specialistområde och medverka vid implementering av aktuella evidensbaserade metoder och förhållningssätt. Förbundets mål är att psykologen som erhållit specialistkompetens ska erbjudas möjlighet att anställas på en specialisttjänst.

Specialistpsykologens ansvar och krav förutsätter en ny lön

Då specialistens ansvar innebär ärenden med svårare problematik och ett större ansvar ska det även avspeglas i lönesättningen.

Om en specialistlön ska motsvara det ansvar och krav som tjänsten innebär rekommenderar vi en ingångslön på ca 55-60 000 kr och förbundet anser att lönesättningen ska vara individuellt differentierad. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning  för en diskussion.