Karriärvägar för dig som psykolog

Psykologer med specialistutbildning blir fler och fler. Detta gör också att såväl utbildningen som kompetensnivån blir mer känd. Arbetet med specialisttjänster ger också möjlighet till en ökad differentiering av ansvar och befattning.

Sveriges Psykologförbund verkar för tydliga karriärvägar under hela yrkeslivet. Ett kontinuerligt arbete med att utveckla anställningsformer och villkor för Psykologassistenter, PTP, legitimerad psykolog och specialistpsykologer är av central betydelse.

Det finns idag en brist på psykologer och efterfrågan ökar från många håll när det gäller psykologkompetens. Samtidigt har vi idag en kår som blir att rörligare vilket också gör att olika verksamheter konkurrensutsätts när det gäller att behålla psykologer. Kan vi tydliggöra psykologens kompetentes och behovet av psykologer kan tillgång och efterfrågan gynna vår löneutveckling.

Förbundsstyrelsen konstaterar att psykologer har den kompetens som krävs för att stärka och utveckla en ändamålsenlig organisation i en tid av snabba förändringar. Förbundet ska verka för att alla psykologer har organisatoriska förutsättningar och en organisatorisk placering som medför möjlighet till yrkesmässigt inflytande, professionell tillhörighet och sammanhang.

Det är också viktigt att psykologer är tillgängliga för arbetsgivaren och anlitas som projektledare, mentorer och samordnare i arbetsorganisationer