Tyck till om remiss

Förbundets föreningar har möjlighet att ge sina synpunkter på regeringens förslag om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.  Förbundet erbjuder alla föreningar två alternativ för att lämna synpunkter, skriftligt eller på ett dialogmöte för alla som är förhandlingsansvariga för en psykologförening.

Bakgrund

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet kom den 4 december 2020 överens om en Principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet beslutade den 11 januari 2021 om tre interna utredningar, vars uppdrag har varit att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd samt att lämna förslag till hur Principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation och ett nytt och parallellt offentligt studiestöd. Förslag har nu lämnats av utredningarna.

Remissunderlag

Här finns information om förslagen och länkar till utredningsdokumenten.
Eventuella frågor om remissen kan ställas till förbundets medlemsrådgivning, som nås under hela sommaren.

Skriftligt remissvar

Remissvar skickas till: post@psykologforbundet.se

Remissmöte via Zoom

Regeringens remisstid för förslagen löper till den största delen under sommarperioden. Vi förstår att det under sommaren kan vara svårt att ta fram remissvar, och som ett alternativ bjuder vi därför in dem som är förhandlingsansvarig för en psykologföreningen  till ett remissmöte via Zoom den 17 augusti kl 12.30-14.00. Vi kommer att berätta om förslagen och deltagarana får tillfälle att ställa frågor och lämna sypunkter på förslagen.  Tänk gärna igenom följande frågor inför mötet:

  • Utifrån dina/era medlemmars anställningssituation, t.ex. om de har visstids- eller tillsvidareanställningar eller deras arbetsgivares storlek, vad kan de föreslagna reglerna få för effekter för dem?
  • Kan du/ni se några positiva konsekvenser av förslagen? Negativa konsekvenser?
  • Har du/ni några andra reflektioner i anslutning till förslagen?

Anmäld dig här senast 10 augusti