Min sida

Här kan du se och ändra dina uppgifter som finns i förbundets medlemsregister. Gå gärna in och kontrollera att uppgifterna är korrekta i kolumnen till vänster under respektive flik här på sidan.


Det är av flera skäl viktigt att de är uppdaterade.
Arbetsgivare och i förekommande fall arbetsställe är viktiga uppgifter så att du får rätt information och stöd av förbundet och dina lokala fackliga förtroendevalda.
Det är också viktigt att e-postadressen är riktig och att du angett vilken som ska var primär (om du angett flera) så att du inte missar väsentlig information från förbundet.

Har du frågor eller problem som rör dina uppgifter i medlemsregistret?

Maila till Medlemsregistret

Företagare

Företagare som vill ändra uppgifter om sitt företag t ex företagsadress, fakturaadress, byte från enskild firma till aktiebolag eller något annat kan maila uppgifterna direkt till:
medlemsregistret
@psykologforbundet.se
(Glöm inte ange medlems- eller personnummer)

OBS Vi är tacksamma för om ni använder formulären här på webbplatsen för övriga personliga uppgiftsändringar.