2015-04-10

Utredning om chefer i kommuner och landsting

Den 23 mars lämnade utredningen ”En kommunallag för framtiden”, som letts av den särskilde utredaren Johan Höök, sitt slutbetänkande.

Utredaren vill bidra till en mer professionell och effektiv kommunal verksamhet, bl.a. genom att lägga fram förslag som innebär att de anställda ges en tydligare roll i lagen och genom att det ska lagregleras att kommun- och landstingsdirektörenas uppgifter ska fastställas i en särskild instruktion.
 
Förslaget synliggör tjänstemännens roll i kommunerna och är en relevant fråga för våra medlemmar inom kommunal sektor. Förslaget ska nu remissbehandlas.

Se utredningens webbplats för mer info.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...