2016-04-22

Att jobba fackligt

Tove Gelin, ordförande i Psykologföreningen i Göteborgs stad

ToveHur mycket tid tar det i anspråk att arbeta fackligt?

Det varierar beroende på vilket fackligt uppdrag man har och hur många som är engagerade. Är man flera kan man hjälpas åt. Att vara ledamot i den lokala styrelsen tar ungefär 2-3 timmar i månaden. Som ordförande tar arbetet genomsnittligt ett par timmar i veckan. Förhandlarna arbetar mest under perioden för lönerevision. I vår förening har förhandlarna avsatt arbetstid för att utföra detta.

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna?

Den lokala föreningen har till uppgift att bevaka att lönerevision fungerar enligt avtal, vara behjälplig för medlemmar i frågor kring lön, avtal, arbetsmiljö mm. En representant sitter med i stadens Saco-råd, där vägar för att lyfta gemensamma frågor diskuteras. Ombud från föreningen uppvaktar arbetsgivaren och politiker för diskussioner kring mer yrkesspecifika (karriär-) frågor som t.ex. behovet av att införa specialisttjänster. Vi försöker även möjliggöra träffar för medlemmarna genom att anordna t.ex. after work, informationsträffar eller delaktighet i evenemang som West Pride.

Vad kan facket göra mer konkret?

Göteborgs Stads Psykologförening har t.ex. erbjudit medlemmarna löneskola för att ge större kunskap i hur löneprocessen fungerar. Vi har arbetat för att förbättra arbetsmiljön för psykologer i olika stadsdelar, t.ex. genom att kommunicera behov av gemensam chef. Vi har representerat psykologförbundet på West Pride genom att organisera så att psykologer gemensamt kan delta i Regnbågsparaden, samt informera om Psykologförbundets ställningstagande i bemötande gällande HBTQ.  Det största arbetet har ändå varit att arbeta för högre löner. Föreningen arbetar nu med att organisera arbetsgrupper kopplade till styrelsen i olika frågor. I arbetsgrupperna skulle mycket viktigt arbete gällande idéer och argument kunna arbetas fram, som sedan kan lyftas till beslutande chefer eller politiker.

Hur påverkar det psykologerna som grupp i regionen om inget aktivt fackligt arbete finns?

Det här är en väldigt viktig fråga! Finns det inget aktivt fackligt arbete har vi inget forum för att samverka med arbetsgivaren och påverka vår arbets- och lönesituation. Jag tror inte att alla förstår att det är den lokala fackliga föreningen som har störst möjlighet att direkt påverka arbetssituationen lokalt. Vi ser att politiker och kommunledning ofta saknar kunskap kring vad psykologer gör och kan göra, vilket gör att våra arbetsförutsättningar snabbt kan försämras genom olika beslut. Möjligheten till delaktighet måste tillvaratas både för att bevara det som är bra och för att förbättra det som är dåligt. Som litet förbund är kontakt och samverkan med övriga SACO-förbund viktigt, eftersom flera förbund har ombud som arbetar heltid med fackliga frågor. De kan både bevaka och driva frågor för föreningen i olika samverkansforum.

Saknas lokala föreningar måste medlemmar vända sig till ombuden i Stockholm. Ombuden behöver täcka stora geografiska områden och saknar relation till den lokala arbetsgivaren, vilket gör det svårare att representera medlemmar och följa upp. Jag tror att många upplever att de har för lite kunskap för att engagera sig, men de flesta som börjar har ingen erfarenhet.  Genom att sitta med i styrelsen lär man sig mycket. Ju fler som engagerar sig, desto lättare är det att bibehålla kunskap och kontakter när enskilda personer slutar. Det är inte bra att några få personer lämnas med uppdraget under längre tid, delvis blir föreningen sårbar och delvis ensidig. Vi är inte en så stor yrkesgrupp i jämförelse med andra föreningar, därför måste fler av oss engagera sig om vi ska ha möjlighet att påverka!

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...

Varför ska jag bli förtroendevald?