2015-05-27

Förtydligande om lönesättning i SLL

Med anledning av det informationsmaterial som presenterade för anställda inom Stockholms läns landsting (SLL) rörande årets löneöversyn samt vissa rykten som florerat angående bestämda lönenivåer ser vi det som viktigt att göra ett klargörande av vad som gäller.

Sveriges Psykologförbund har inte träffat en överenskommelse rörande vissa bestämda lönenivåer. Det finns inget kollektivavtal som utfäster vare sig ingångslöner eller PTP-löner. Lönen ska vara individuell och differentierad samt avspegla uppnådda mål och resultat.

Lönen ska även stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Det är förbundets uppfattning att lönen ska förhandlas i samband med att man byter tjänst/befattning inom befintlig arbetsgivare. Det står den enskilde medlemmen fritt att närhelst denne ser en anledning att uppta ett samtal kring lön.

Psykologförbundet kommer tillsammans med övriga fackliga organisationer inom AkademikerAlliansen kontaktat SLL och Sveriges kommun och landsting (SKL) angående ovanstående i syfte att påtala de flagranta brister vi ser. Vi kommer givetvis även att bevaka den fortsatta händelseutvecklingen.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...