2016-09-16

Intressant avgörande om testsekretess

Nyligen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mycket intressant mål som gällde frågan om testsekretessen i sekretesslagen hindrar att testprotokoll lämnas ut till en legitimerad psykolog som i sin yrkesverksamhet använder samma test.

Enligt den aktuella sekretessbestämmelsen (17kap 4§ offentlighets och sekretesslagen) gäller sekretess för psykologiska prov om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Syftet med regeln är att skydda innehållet i själva testet från att spridas så att provet inte längre kan användas. Innan utlämnande sker måste en prövning göras av det s.k. skaderekvisitet i bestämmelsen. Om det kan antas att syftet med provet motverkas om utlämnande sker så gäller sekretess

Yrkesverksamma psykologer är väl medvetna om vikten av att skydda innehållet i testerna, men är samtidigt ofta testanvändare och har som sådana av naturliga skäl i sin yrkesverksamhet full kännedom om hur dessa prov är utformade. Om en psykolog och behörig testanvändare i sin yrkesverksamhet har behov av att få del av ett test som gjorts i en annan verksamhet har det hittills varit oklart om testsekretessen hindrar ett utlämnande till denne. I målet besvarar Högsta förvaltningsdomstolen den frågan.

Målet gällde en psykolog som arbetade inom landstingets primärvård och som hade behov av att få del av testprotokoll från Arbetsförmedlingen. Både Arbetsförmedlingen, och senare även Kammarrätten, nekade psykologen att få testprotokollen med hänvisning till testsekretessen.

Högsta förvaltningsdomstolen menade dock att även om det i normalfallet är så att man måste utgå från att sekretess gäller, så kan bedömningen bli annorlunda beroende på vem som begär att få ut dem och syftet med begäran. Domstolen angav att eftersom det var en behörig testanvändare som begärt att få ut dem och som hade kunskap om testernas innehåll, samt att det fanns ett behov av att få del av innehållet i yrkesverksamheten, så förelåg inte sekretess i det fallet.

Genom domen klargörs således att en behörig testanvändare som har behov i sitt arbete av att få del av testprotokoll från en annan verksamhet, t.ex. då en patient bytt vårdgivare, inte hindras av testsekretessen. När handlingarna begärs ut är det dock viktigt att tydliggöra att man är behörig testanvändare och att handlingarna behövs i yrkesverksamheten.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...