2015-12-11

Liten grupp, men stark och synlig

Utnyttja litenheten och se er som en stark grupp. Gör er synliga och sänd ut budskap på rätt frekvens. Gör strategiska val.

Det är receptet för att nå framgång som psykologförening, berättar Marie- Louise Airikka, ordförande för psykologföreningen i Uppsala kommun och verksam vid Utbildningsförvaltningen.

I Uppsala kommun är psykologerna en grupp att räkna med.

Marie-Louise AirikkaHur har ni lyckats så bra i er förening?

Vi är taktiska och inser att om vi ska sända ut ett budskap måste vi se att mottagaren förstår. Är vi ute i helt fel eter och sänder, då får vi ändra frekvens. Vi måste rannsaka oss själva. Om mottagaren inte förstår måste vi försöka på annat sätt och förankra rätt.

Det finns ett engagemang i vår förening och vår ambition är att vi ska synas. Av 13 200 anställda i kommunen är vi 40 psykologer som är medlemmar i föreningen. Att vi är små gör att vi vill synas och finnas i de sammanhang där beslut tas om våra arbeten och förhållanden. Vi blir ändå en grupp att räkna med och som kallas till möten.

Men hur har ni åstadkommit detta?

Vi har gjort strategiska val och tänkt ut vilka forum som är bra att vara representerade i och sållat. Vissa möten är det Saco som går på, men i andra forum behöver vi som psykologer synas som grupp.  Ett exempel är Utbildningsförvaltningen där det är bra att chefen ser att vi finns med och att vi inte bara är en del av Saco. I den centrala samverkansgruppen, där allt från avlopp till utbildning avhandlas, kan det också vara viktigt vara med och synas. Ibland är största vinsten inte i själva samverkansmötet utan blir på fikarasten innan mötet

Vi måste tänka på vad som är syftet och målet med olika möten. Vad har vi nått för vinster, vad var bra? Jo vi kunde lyfta frågan i ett bredare perspektiv. Ihärdigheten är viktig och att det inte handlar om en person utan om funktion. Ibland är kanske inte själva sakfrågan viktigt utan just att vi blev kallade. Vi kom och man räknade med oss. I en kommunal verksamhet är psykologi också fascinerande för människor i allmänhet. Så trots att vi är så få blir det intressant när det kommer en psykolog.

Hur jobbar ni?

Vi har styrelsemöten en gång per månad. Vi går på olika samverkansforum, knyter samman vad som har tagits upp, vad vi kan se som en gemensam nämnare, vad vi behöver spetsa till oss på och uppdaterar varandra. Vi försöker titta på mer yrkesstrategiska frågor.  Det är viktigt tycker vi att lyfta kvalitativa frågor, likvärdighet för medborgarna osv.

Gruppen och styrelsen är viktig. En liten förening som vår kan ha en transparant dialog med medlemmarna. Jag önskar den ska bli ännu mer transparent. Vi kommunicerar genom mejlutskick, medlemsbrev och sociala sammankomster. Dialogen blir ju bättre i en sammankomst så det har vi åtminstone två gånger per år. Nyanställda psykologer får alltid en hälsning från föreningen, att vi finns och att de är välkomna. Det gäller att utnyttja litenheten och se sig som en stark grupp.

Om kommunen ska göra en strategisk satsning blir det ju billigare satsa på en liten grupp.
Vid årsmötet nyligen diskuterade vi att psykologerna själva upplever sig som en spretig grupp. Men i år blev vi efter en omorganisering jämfört med andra grupper, mer samlade. Det beror på vår strategi att vi är en grupp som arbetsgivaren ska räkna med, synas och höras.

Vilka frågor är viktiga för er?                          

Två olika frågor är viktiga, den ena är att bevaka arbetsrätt, torrt och tråkig och lite lika för alla yrken, men väldigt viktigt. Den andra frågan är det yrkesspecifika intresset, psykologer i Uppsala kommun, de flesta inom utbildningen. Det kan vara svårt att lyfta eftersom vi är få psykologer. Men vi försöker hitta yrkesspecifika frågor och kvalitativt utveckla dem.

Vad har ni för planer för det närmsta året?

Vi har inget specifikt tema. Det som är aktuellt nu är att det finns många nyanlända barn och ensamkommande barn från andra länder, och krisbearbetning behövs. Det är ett tema som inte vi valt men som ändå medborgarna och samhället behöver. Hur kan psykologer hjälpa här? Finns kompetensen hos oss? Har arbetsgivaren sett var den finns och hur vi bäst kan organisera den och att det blir drägligt att jobba utifrån arbetsbelastning och arbetsmiljö?

När en organisation/kommun står inför en grannlaga uppgift kan det ofta bli fort och fel. Då försöker vi att göra arbetsgivaren medveten om att det här har ni, de här resurserna finns. Psykologerna är en grupp att räkna med!

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...