2016-04-25

Muhic Adimir

Förtroendevald SACO-S representant på Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet i Stockholm

MuhicHur mycket tid tar det i anspråk att arbeta fackligt?

Tidsåtgången varierar kraftig. Under omorganisationstiderna gick det uppemot 3-4 timmar i veckan. När samarbetet med arbetsgivaren fungerar, under optimala förhållanden tar det kanske 30 minuter i veckan.

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna?

Huvudsakligen arbetar jag med underlag till samverkansmötena, samverkansfrågor, tillämpningen av arbetsgivarepolitiken och lönepolitiken ur SACO-S perspektiv och våra avtal samt information till medlemmar. Mycket av mitt arbete fokuseras också på ”produktionsfrågor”, kärnverksamhetsfrågor och den psykosociala arbetsmiljö.  

Hur påverkar det psykologerna som grupp i regionen om inget aktivt fackligt arbete finns?

Det är svårt att säga hur skulle det se ut om inget aktivt fackligt arbete hade bedrivits. Ett exempel skulle kunna vara att i vår myndighet fick huvudskyddsombud i samarbete med facket anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket för ett par år sedan. Detta på grund av att chefer utan akademisk bakgrund, utan kunskap eller erfarenhet av psykologiskt eller medicinskt arbete fattade beslut som inte kunde förverkligas. Medicinskt och psykologiskt personal försökte göra sitt yttersta för att klara av arbetsuppgifter och uppnå uppsatta målen under ohyggliga villkor. Detta uppmärksammades av både facket och huvudskyddsombudet, anmälan till Arbetsmiljöverket upprättades. Detta gjorde att arbetsgivaren backade och beslutade om ”produktionsmålen” i helt andra volymer och med helt andra förutsättningar som var mycket mer fördelaktiga för våra medlemmar. Och detta blev möjligt genom att vi är aktiva fackligt.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...