2016-04-22

Varför ska jag bli förtroendevald?

Elin Eos, ombudsman Psykologförbundet

Elin EosVarför förtroendevald?

Tycker du att det är viktigt hur ni har det på jobbet? Vill du få möjlighet till information och inflytande över vilka beslut som tas och som påverkar ditt och dina kollegors arbete? Känner du ett starkt engagemang för dina medmänniskor och vill bidra till att göra tillvaron bättre?

I så fall kan du bli förtroendevald. Förutom inflytande innebär ett fackligt uppdrag många gånger även personlig utveckling. Det är också meriterande – många arbetsgivare anser att fackligt förtroendevalda bidrar till att utveckla arbetsplatsen.

På vilket sätt kan ett fackligt engagemang göra skillnad?

Av medbestämmandelagen framgår att det finns en föreningsrätt, en rätt att organisera sig och att som facklig part få information om verksamheten och möjlighet att förhandla. I vissa frågor är det ett krav att arbetsgivaren först förhandlar med berörd facklig organisation innan beslut tas, t.ex. när det handlar om viktigare förändring av verksamheten eller viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för medlem. I praktiken genomförs oftast rätten till information och förhandling genom samverkan.

Det kan till exempel handla om att få inflytande över och påverka den lokala lönebildningen i samband med löneöversynsprocessen. Eller om förändringar i organisationen, byte av lokaler eller arbetsmiljö. Ibland om något som särskilt berör psykologerna direkt som byte av journalföringssystem, eller indirekt som flyttade kopiatorer eller cykelställens placering utanför kommunhuset. Emellanåt om frågor som rör alla i det dagliga arbetet som kaffeautomater, fruktkorgar och semesterfrågor. Här finns också möjlighet för den som är förtroendevald att driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Konkreta exempel kan vara att arbeta för inrättandet av specialisttjänster, att psykologerna ska vara en prioriterad grupp i löneöversynen eller för införande av diverse personalförmåner.

Genom det fackliga engagemanget får du information som rör hela arbetsgivarens verksamhet vilket ger en djupare förståelse för de mekanismer som påverkar hur vi har det på jobbet. Med den kunskapen kan ett fackligt engagemang innebära möjligheter att göra att det blir roligare att gå till jobbet!  

Hur kommer jag igång?

Om du arbetar på en arbetsplats där ingen för tillfället är fackligt engagerad kan uppgiften att bli förtroendevald kanske kännas övermäktig. Det behöver inte alls vara så svårt, betungande eller skrämmande att engagera sig! Ingen behöver kunna eller göra allt på en gång. Vi på Psykologförbundets kansli finns alltid här för råd och stöd, och i takt med att du börjar känna dig varm i kläderna kan du stegvis ta på dig fler uppgifter.

Ett första steg är att ta reda på mer om hur saker och ting fungerar på den egna arbetsplatsen. Tala med andra förtroendevalda, nuvarande och tidigare, kollegor, arbetsgivaren m.fl. och ta reda på vad som är på gång. Därefter kan du samla alla medlemmar till ett medlemsmöte för att diskutera. Hur har vi det på jobbet? Är vi nöjda med hur det ser ut idag? Skulle något kunna bli bättre? Vad vill vi i så fall förbättra och vad kan vi konkret göra för att det ska bli bättre? Vi tror att det är bra att tänka i flera steg, att sätta upp mål (vad vill vi), verktyg (hur når vi dit) och strategi (vad ska göras, av vem och när). Tänk på att du inte kan göra allt på en gång, prioritera vad som ska göras först och låt resten vänta till ett senare tillfälle. Redan här har du som förtroendevald gjort skillnad, psykologerna börjar synas i verksamheten och blir en samtalspartner till arbetsgivaren. Har du frågor om vad ett fackligt engagemang kan innebära? Kontakta gärna oss för råd!

Vilket stöd kan jag få som förtroendevald?

Som förtroendevald har du alltid möjlighet att få råd och stöd av oss på Psykologförbundet. Vi ombudsmän hjälper dagligen förtroendevalda med frågor om den fackliga verksamheten. Utöver det finns mycket information på vår hemsida och under fliken ”Förtroendevald” finns material som är särskilt riktat till våra förtroendevalda. Psykologförbundet erbjuder även regelbundet fackliga utbildningar till förtroendevalda, nätverk samt vår medlemsrådgivning där förtroendevalda och medlemmar har möjlighet att få råd och stöd i såväl fackliga som professionsfrågor.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...