2017-05-03

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt seminarium för att diskutera förutsättningar och utmaningar i dagens elevhälsa.  Hur kan skolkuratorer och skolpsykologer främja en jämlik psykisk hälsa för alla elever? Och hur ska elevhälsan ska kunna fånga upp de barn och unga som mår psykiskt dåligt? Många barn och unga mår i dag dåligt. För många av dem är elevhälsan den första – och ibland enda – vårdinstans som de har kontakt med. Så vilka möjligheter ges elevhälsan för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Och hur ser förutsättningarna ut för att fånga upp dem som mår dåligt?.

Martin Björklind, professionsansvarig, kommenterar:
”Seminariet var välbesökt. Bland åhörarna fanns förutom många skolpsykologer och skolkuratorer representant från barnombudsmannen, skolinspektionen, Sveriges elevkårer, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och SKL. Frågan om elevhälsans arbete med att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar blev belyst ur många perspektiv av talarna samt av engagerade åhörare.”

Inbjudna föreläsare var Maria Malmgren, ordförande Sveriges skolkuratorers förening, Tuija Lehtinen, skolpsykolog, författare och lärarfortbildare, samt Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa. Dessutom talade de båda förbundsordförandena Heike Erkers och Anders Wahlberg.

Här kan du höra deras tankar och sammanfattningar efter seminariet. 

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...