2015-04-27

Hearing om psykisk hälsa

Socialdepartementet och folkhälso- och sjukvårdsministern bjöd idag in till ett möte om framtidens utmaningar på området psykisk hälsa. Inbjudna till mötet var organisationer, myndigheter och andra aktörer som arbetar med psykisk ohälsa.

Hearingen genomfördes tillsammans med Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, och Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på SKL. Den välbesökta hearingen är en början på ett omtag kring psykisk hälsa som ett stort och växande samhällsproblem. 

Under 2015 ses statens insatser på området över. Med hearingen vill statsrådet ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området. Ytterligare träffar kommer att ske och man planerar arbetsgrupper där psykologer kommer att delta i arbetet

Anders Wahlberg
deltog vid hearingen och kommenterar så här:
”Det är positivt att man inte bara fokuserar på personer med omfattande behov utan att man gör en stor satsning på förebyggande arbete och tidiga insatser. Vi måste hitta former för att  ökningen inte ska fortsätta. Till det behövs omfattande satsningar inom exempelvis elevhälsan, primärvården, arbetsplatser och i samhället i stort.”

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...