2016-09-12

Ny PTP rapport visar positiv utveckling men utmaningar finns

Mycket är sig likt i 2016 års PTP- undersökning jämfört med 2013 års undersökning. Men skillnaderna mellan mäns och kvinnors begärda lön, löneerbjudande och ingångslön har minskat. Samtliga sektorer sammantagna är det i princip ingen skillnad längre. Kvinnor får i de flesta fall t.o.m. ett högre löneerbjudande av arbetsgivaren

”Resultatet i rapporten visar en positiv utveckling som t.ex. att fler PTP-psykologer har en tjänstgöringsplan och att fler har deltagit i ett PTP-program, jämfört med undersökningen 2013”, säger förbundsordförande Anders Wahlberg. ”Samtidigt finns det fortfarande flera utmaningar såsom att flertalet PTP-psykologer har en marginellt liten, om ens någon, möjlighet att förhandla upp sin lön, trots att vi har ett avtal med individuell lönesättning och lönesamtal som grund. Resultatet ger en bra bild av läget idag och ger en mycket bra grund för det fortsatta arbetet.”

Läs mer om resultatet av PTP-enkäten och hur förbundet ska fortsätta arbeta för att förbättra PTP.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...