2015-12-18

Nytt om behörighet

Från den 1 januari 2016 kommer behörigheten att utöva ett yrke att gälla från och med den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet, och lägger in datumet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Idag finns två datum på legitimationsbeviset, ett utfärdandedatum och ett behörighetsdatum. Behörighetsdatum är då ansökan inkom eller var komplett, vilket oftast är före utfärdandedatum. I dagsläget är det behörighetsdatum som anges i HOSP-registret, trots att den sökande inte har haft rätt att använda sig av den skyddade yrkestiteln innan beslut har tagits och legitimationsbeviset har utfärdats. Därför kommer från den 1/1 2016 istället utfärdandedatum att registreras i HOSP.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...