Eskilstuna Kuriren 2015-12-09

Psykologerna flyr Eskilstuna kommuns skolor

Psykologerna flyr Eskilstuna kommuns skolor. Av tio tjänster är inom kort bara två och en halv tillsatta.

– Psykologerna i Eskilstuna har den senaste tiden trollat med knäna för att klara de värsta problemen på skolorna, säger Leif Pilevång, ombudsman på Psykologförbundet

Skolpsykologerna är i dag anställda centralt i barn- och utbildningsförvaltningens stödcentrum som servar alla skolor. Som Eskilstuna-Kuriren tidigare skrivit läggs stödcentrum ned vid årsskiftet och skolpsykologerna decentraliseras för att i stället jobba direkt under rektor.

Diskussioner kring detta inleddes redan för drygt ett år sedan. Följden blev ändå att flera sade upp sig. Så sent som i mitten av november var endast hälften av de tio tjänsterna tillsatta.

Sedan barn- och utbildningsnämnden fattade beslutet att lägga ned stödcentrum har ytterligare två sagt upp sig.
- Under de förhandlingar vi hade med kommunen uttryckte vi farhågor för att det skulle bli personalflykt och att det skulle bli svårt att rekrytera nya psykologer, säger Leif Pilevång.

Eskilstuna under det senaste året annonserat efter skolpsykologer vid två tillfällen utan att lyckas rekrytera någon.
- Men omorganisationen var redan bestämd från början. Våra synpunkter har man inte tagit till sig.

Grundskolechefen Hans Ringström är medveten om att det råder en stor brist på psykologer inom Eskilstunas skolorganisation i dag.
- Grundlösningen är att snabbast möjligt rekrytera och vi kommer inom kort gå ut med en samlad annons utifrån den nya förutsättningar som nu gäller.
- Jag kan inte lova vad resultatet blir. Men jag har ändå goda förhoppningar att det finns personer som är intresserade av det här sättet att arbeta.

En nödlösning är att hyra in psykologer för utredningar.
- Det är rätt dyrt och komplicerat, och inte hållbart långsiktigt. Men det är inte ekonomin jag är orolig för, utan kvaliteten. Den blir förstås bättre om vi lyckas tillsvidareanställa.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...

Fakta Skolpsykologer

Fram till årsskiftet finns skolpsykologerna i barn- och ungdomsförvaltningens regi  som serverar samtliga skolor. Nästa år ska psykologerna decentraliseras och arbeta direkt under rektor eller flera rektorer eftersom alla skolor inte har behov av en heltidstjänst.

Det finns inga planer på att dra ner antalet tjänster, men det är stora svårigheter att rekrytera psykologer.