2014-11-03

Psykologförbundet anser att lagförslaget om att vårdvalet i primärvården inte längre ska vara obligatoriskt, måste utredas vidare

Regeringen föreslår ändringar i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att vårdvalet i primärvården inte längre ska vara obligatoriskt för landstingen.

Ändringen föreslås träda ikraft fr o m årsskiftet.

Det är mycket genomgripande förändringar av primärvårdens organisation som nu föreslås och ändå har Psykologförbundet inte erbjudits att delta i remissförfarandet.
Förbundet har skickat in ett yttrande där vi avstyrker lagförslaget och markerar att vi tycker att processen är anmärkningsvärd och underlaget otillräckligt.

De föreslagna ändringarna innebär att landsting eller regioner själva får besluta om att avskaffa eller upprätthålla valfrihetssystem inom vården. Väljer ett landsting att avsluta valfrihetssystemet måste den befintliga vården som drivits av andra ersättas på något sätt.

Antingen genom att landstinget väljer att driva verksamheten i egen regi eller att upphandla vården enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). LOU-upphandlad vård har en avtalstid med en fastställd tidsgräns, vilket ger korta avtalstider, något som inte gynnar vårdens kontinuitet.

Förbundet menar att förslaget är otillräckligt utrett och skickar otydliga signaler om primärvårdens organisation som riskerar att skapa oro och osäkerhet för medarbetare och vårdgivare i primärvården.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...