2015-04-27

Psykologförening ligger steget före och sätter agendan

”Att dra igång en psykologförening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro.”

Så säger Joel Rutschman, ordförande för Sveriges nordligaste psykologförening.
På programmet i vår står politikeruppvaktningar, kompetensutvecklingsfrågor och löneöversyn. 

Hur länge har föreningen i Luleå funnits?

”Föreningen bildades förra året vid ett konstituerande möte under våren. Vi hade vårt första ordinarie årsmöte i november. Föreningen är liten, men alla psykologer på arbetsplatsen är aktiva i styrelsen.

Det är positivt eftersom medlemmarna blir engagerade och delaktiga på ett annat sätt än om vi istället hade haft ett ensamt fackligt ombud. På det sättet blir det fackliga perspektivet nästan alltid närvarande i vardagsarbetet. 

Dessutom peppar vi varandra, bollar strategier och hjälps åt med det mesta. Så jag tror också att det är roligare att vara en del av en styrelse än att vara ett ensamt fackligt ombud.”

Vad är det som gör att er förening fungerar bra?

”Även om vi varit måna om att inte göra det fackliga arbetet för stelt eller formellt så har vi upprättat en verksamhetsplan med mål vi vill sträva mot detta år. Vi har tänkt att det gör att vi kan arbeta lite mer systematiskt och proaktivt, istället för att vid varje möte försöka komma på nya idéer eller bara reagera på det som händer. Det måste vi såklart också göra, men vi vill försöka ligga steget före och sätta agendan.”

Varför är du engagerad?

”För mig har det fackliga arbetet ökat förståelsen för de större strukturerna som skolpsykologjobbet påverkas av. Kanske kan man säga att det har ökat min känsla av sammanhang. Att delta vid fackliga samverkansgrupper ger både insyn och möjlighet att föra dialog med förvaltningen. Saco-samarbetet med de andra förbunden har likaså varit givande och en arena för att lära sig mer om det fackliga arbetet.”

Vad har ni på gång just nu?

”Just nu jobbar vi en hel del med frågan om högre psykologbemanning i Luleå kommun. Vi ser ganska tydligt att det behövs fler psykologer i förskola och skola och uppvaktar såväl politiker som chefer kring detta. Nyligen uppvaktade vi politikerna i frågan och ska träffa barn- och utbildningsnämndens ordförande för en fördjupad diskussion.

Det gäller att pedagogiskt visa vilket stöd för verksamheten psykologer kan vara – och vilken besparing det blir på sikt att ha tillräckligt med psykologer för att också kunna prioritera hälsofrämjande och förebyggande uppdrag i skolan. Vi har en pedagogisk utmaning, tror jag, att göra upp med den traditionella bilden av skolpsykologen som en utredningsmaskin i första hand. Vi försöker också lyfta kompetensutvecklingsfrågan.

Det gäller att visa på att psykologernas kompetensutveckling är intimt förknippad med verksamhetens utveckling. Att erbjuda psykologer möjligheten att gå specialistutbildningen är ett bra sätt att hålla kvar psykologer i verksamheten i en så konkurrensutsatt marknad som Norrbotten faktiskt är och ett sätt att locka till sig nya psykologer när vi behöver rekrytera. Sen fokuserar vi just nu också på löneöversynen.”

Har du några tips till andra som ska starta upp en psykologförening?

”Att dra igång en psykologförening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro. Vi pratade lite om det och sen bestämde vi oss bara. Först gick vi den fackliga introduktionskursen på förbundets hemsida, sen tog vi kontakt med kansliet och fick god hjälp där med hur vi skulle göra.

Det var inte svårt alls och tog inte mycket tid heller. Innan vi bildade föreningen pratade vi psykologer ändå mycket om vårt arbete, men nu har det blivit lättare att göra något av det pratet. Vi får ju en annan ställning som psykologförening än som ”några psykologer” och får tillträde till andra forum.”

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...