2015-05-11

Nytt beslut gällande ekvivalering av kurser inom ramen för specialistutbildningen för psykologer

Från och med 2016-01-01 försvinner möjligheten att tillgodoräkna sig enstaka kurser med fristående arrangörer som genomförts innan antagning till specialistutbildningen.

Förtydligande av ekvivaleringsbeslut:

Från årsskiftet måste man vara antagen innan man kan tillgodoräkna sig utbildningsmoment. Det betyder – sök till utbildningen först, ta dina meriter efter det. Detta för att vi vill att ST-psykologen ska befinna sig i ett specialiserande sammanhang när man går utbildningen. Syftet med utbildningen är att den ska vara sammanhållen – en integration av yrkesverksamhet och kursverksamhet.

Om du är antagen till specialistutbildningen innan årsskiftet behöver du inte bry dig om deadline vid årsskiftet vad gäller påbörjade kurser. Du behöver alltså inte ”skynda dig” och examinera kursen innan årsskiftet. Påbörjade kurser gäller. Däremot önskar vi att du skickar in dina färdiga meriter innan årsskiftet.

Om du inte är antagen till specialistutbildningen men avser att gå den bör du, om du har tidigare meriter som du vill tillgodoräkna dig, söka till specialistutbildningen innan årsskiftet, och om möjligt skicka in dina tidigare meriter och personlig studieplan årsskiftet. 

För den som planerar att gå eller redan genomgår specialistutbildningen i form av enstaka kurser med fristående arrangörer:

Från och med 2016-01-01 försvinner möjligheten att tillgodoräkna sig kurser som genomförts innan antagning till specialistutbildningen.
I dagsläget har psykologer som antas till specialistutbildningen möjlighet att ekvivalera kurser som genomförts innan antagning.
En kurs kan fram till och med 2015-12-31 tillgodoräknas som specialistkurs förutsatt att den uppfyller de formella krav specialistordningen ställer på en ackrediterad specialistkurs;

  • Kursen måste ha genomförts och examinerats efter det att ST-psykologen fått sin psykologlegitimation
  • Kursen får inte falla ur ramen för 10års-regeln (räknat från examinationsdatum)
  • Om kursen inte är ackrediterad måste den efter granskning av specialistkansliet, innehållsmässigt anses motsvara en ackrediterad specialistkurs både på kvalitetsnivå och i omfattning.
  • Kursen måste vara relevant för den specialistinriktning ST-psykologen valt att specialisera sig inom – antingen som bredd- eller fördjupningskurs

Bakgrunden till beslutet är en ambition att främja en progression i specialiseringen. Det är viktigt att utbildningsmomenten genomförs i relevant följd och med utgångspunkten blivande specialistpsykolog. Målsättningen är också att få en mer sammanhållen utbildning.

 

För den som planerar att gå eller redan genomgår specialistutbildningen i form av större, sammanhållna utbildningsdelar, t.ex den legitimationsgrundande terapeututbildningen:

Personer som genomgår eller har genomgått mer sammanhållna utbildningar såsom den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen, kommer fortsatt ha möjlighet att ekvivalera tidigare kursdelar även efter årsskiftet. Undantaget sammanhänger med att det i dessa fall antas finnas mer av progression och sammanhållen utbildning, samt att studerande på dessa utbildningar till en del har ett uttalat specialiseringsmål.Frågor & svar inför de nya riktlinjerna
 

Hur gör jag om jag har tidigare kurser jag vill tillgodoräkna mig innan angiven deadline?

Om du redan är antagen till Specialistutbildningen önskar vi att du skickar in samtliga examinerade kursintyg för de kurser du vill få prövade för ekvivalering, till specialistkansliet innan 2015-12-31.
Är du inte antagen till Specialistutbildningen behöver du ansöka och om möjligt också skicka in samtliga examinationsintyg för de kurser du vill få prövade för ekvivalering, till specialistkansliet innan
2015-12-31.

Hur vet jag om kursen har chans att ekvivaleras?

Gäller det en kurs som inte är en ackrediterad specialistkurs kan du börja med att själv göra en översiktlig bedömning genom att titta på de kriterier som ställs på en godkänd specialistkurs och jämföra. Därefter fyller du i den ekvivaleringsansökan som finns på Psykologförbundets hemsida och skickar in till Specialistkansliet. Är du osäker på om kursen är relevant för den specialistinriktning du valt, hänvisar vi till att du kontaktar en befintlig specialist inom inriktningen för dialog.

Till vilken adress skickar jag kursintygen?

Sveriges Psykologförbund
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...