2017-01-19

Uppdaterade riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi tror  att dessa riktlinjer har hög relevans för psykologkåren. Samtliga psykologföreningar, nationella föreningar, studeranderådet, etikrådet, vetenskapliga rådet och specialistrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer här

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...