2015-03-30

Uttalande från Anders Wahlberg

Uttalande från Anders Wahlberg:
Den debattartikel kring skatter som Saco och LO gemensamt gick ut med den 21 mars har skapat många frågor, debatter och kritik. Det har också fått oss på Sveriges Psykologförbund att se behovet av att tydliggöra vårt politiska arbete.

Förbundets tre huvudsyften är:goda arbetsvillkor för medlemmargöra psykologiska kunskaper tillgängligafrämja psykologin som vetenskap

I allt arbete vi gör utgår vi från att skapa mesta möjliga förutsättningar för att nå dessa tre huvudsyften. Mycket av arbetet är praktiskt och konkret. Vi arbetar också politisk med att nå dessa syften. 
Ett exempel är att vi på politisk nivå arbetar för att psykologens ansvar och mandat ska utvidgas genom t.ex. självständigt patientansvar och rätt att skriva olika former av intyg.  En politik som inte alla håller med om och som vissa partier stöttar men inte alla. Ett annat exempel är utökade begränsningar inom den så kallade kvacksalverilagen som är oerhört svårt att få igenom i politiskt. Psykologförbundet stöttar också ett filmprojekt där ett av målen är att barn som bevittnar våld ska kunna vara målsägande mot förövarna. En tydligt politisk ståndpunkt.  Exemplen kan vara många.  
Ska då ett fackförbund hålla på med skattepolitik? Psykologförbundet fattar inte politiska beslut kring återinförande av arvsskatt eller gåvoskatt. Vi lägger oss inte i momsfrågan. Däremot tycker vi att skatten på arbete kan vara en fråga att diskutera. En lång utbildning ska löna sig. Skattesystemets utformning har betydelse, bland annat för livslönen ställd i relation till den som inte har eftergymnasial utbildning och därför är det en politiskt relevant fråga för Psykologförbundet. Med hög skatt på arbete tar det längre tid att nå samma livslön än för den som inte har en eftergymnasial utbildning.

Psykologförbundet kommer att fortsätta att arbeta politiskt men alltid med våra huvudsyften i fokus. Ibland finns det åsikter som kan tyckas ha en partipolitisk prägling utifrån att våra åsikter stämmer överens med ett politiskt partis åsikter. Om ni som medlemmar tycker att vi frångår principen att förbundet ska vara politiskt obundet, kan du höra av dig till oss eller påverka genom de kanaler vi har i vår demokratiska organisation, som exempelvis psykologföreningarna. 

Anders Wahlberg
Förbunds ordförande
2015-03-30

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...