2016-10-28

Ny överenskommelse om familjeskydd

AkademikerAlliansen har den 24 oktober träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevandepension) för de arbetstagare som omfattas av AKAP-KL, dvs. de som är födda 1986 och senare. De nya reglerna om familjeskydd kommer att tillämpas från och med 1 januari 2018. <p> Familjeskyddet innebär att om en arbetstagare avlider, har efterlevande make/sambo rätt till ett månatligt belopp som betalas ut i fem år från och med dödsfallet. Om arbetstagaren hade barn under 18 år, får även de ett månatligt belopp som betalas ut tills de är 18 år eller går ut gymnasiet.

Familjeskydd

När AKAP-KL träffades hann inte familjeskydd bli klart, utan parterna har förhandlat om detta i efterhand. Överenskommelsen kommer nu  att tillföras AKAP-KL som en bilaga.

Familjeskyddet innebär att om en arbetstagare avlider, har efterlevande make/sambo rätt till ett månatligt belopp som betalas ut i fem år från och med dödsfallet. Om arbetstagaren hade barn under 18 år, får även de ett månatligt belopp som betalas ut tills de är 18 år eller går ut gymnasiet.

Beloppen som betalas ut fastställs utifrån inkomstbasbeloppet det år den anställde avlider. För vuxen är det månatliga beloppet som betalas ut 0,8 inkomstbasbelopp delat med 12 om arbetstagarens inkomst inte var högre än sex inkomstbasbelopp. Om lönen översteg sex inkomstbasbelopp, utbetalas per månad 1,1 inkomstbasbelopp delat med 12. För barnen utbetalas 0,5 inkomstbasbelopp delat med 12 per barn, dock högst 1,5 inkomstbasbelopp totalt, oavsett antal barn.

Nyheter

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

2017-05-03

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt...

Anders Wahlberg omvald som ordförande för
AkademikerAlliansens Representantskap

2017-04-27

Anders Wahlberg blev idag omvald som ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Lilla Psykologpriset

2017-04-10

Nu har juryn utsett tre finalister till Lilla Psykologpriset som delas ut på PS17 i Linköping.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

2017-03-31

Psykologförbundet hämtade in ett stort antal synpunkter både internt och externt inför arbetet me...

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017

2017-03-30

foto: Johan Paulin   Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarn...