Nominera här

Är du intresserad av någon post eller känner någon som du tycker är lämplig? Fyll i formuläret nedan för att nominera till en eller flera poster.

Information om dig som nominerar

Information om den som nomineras

Välj vilken post nomineringen avser genom att fylla i motivering under respektive post nedan.

Du kan nominera samma person till flera poster.

Läs här om vår hantering av dina personuppgifter vid nomineringar inför kongressen 2020

Psykologförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandlingen när du lämnar dina personuppgifter i nomineringsformulären.

Ändamålet med att samla in ditt namn och din e-postadress i samband med att du nominerar en kandidat är att vi ska kunna kontrollera att du är medlem i förbundet, samt att vi ska kunna ta kontakt med dig angående din nominering.

Det krävs att vi har en s.k. rättslig grund för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. I det här fallet är den rättsliga grunden intresseavvägning, d.v.s. Psykologförbundets berättigade intresse för att behandla dina uppgifter är att kunna hantera den nominering du gör i enlighet med de krav som ställs i våra stadgar, samt att kunna kontakta dig angående nomineringen om den skulle vara ogiltig.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Det innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter som du lämnar så snart vi har kontrollerat om nomineringen är giltig och eventuellt återkopplat till dig enligt ovan.

Uppgifterna du lämnar till oss hanteras framförallt internt inom förbundsorganisationen. De hanteras också av de IT-leverantörer med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal, och som endast behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner

Information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kontaktar oss och vårt Dataskyddsombud angående personuppgiftsbehandlingen hittar du i vår personuppgiftspolicy