Studerandeledamot i förbundsstyrelsen

Uppdraget som ordinarie studerandeledamot i förbundsstyrelsen
Studerandeledamöter deltar i förbundsstyrelsens arbete vilket bland annat innefattar att
bereda ärenden inför och sedan verkställa kongressens beslut, att upprätta och följa
arbetsplan för sin verksamhet samt att ha hand om förbundets ekonomi. I styrelsens
uppdrag ingår även att ha kontakt med och stimulera utvecklingen av förbundets Råd och Nationella föreningar samt initiera och besluta om mötesplatser inom områdena forskning, yrke och företagande. Studerandeledamöterna väljs av Studeranderådet och ansvarar för att representera och föra SR:s talan i förbundsstyrelsen. Studerandeledamöterna ansvarar för att hålla kontakt och sköta samarbetet mellan förbundsstyrelsen och SR. Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Studerandeledmöterna väljs på tre år, men kan bara inneha posten under pågående studier på psykologprogram eller PTP-tjänstgöring. Uppfylls inte längre dessa krav hålls ett fyllnadsval för att tillsätta posten under resterande mandatperiod. Uppdraget är arvoderat.

Den vi söker:
Studerandeledamoten ska vara medlem i Psykologförbundet samt vara psykologstudent eller PTP-psykolog. Hen skall ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete i någon form. Kunskap om och erfarenhet av fackligt arbete är meriterande.

Som person bör hen vara kommunikativ, diplomatisk och orädd. Uppdraget innefattar bland annat att representera studenternas åsikter i förbundsstyrelsen. Som helhet är det viktigt att studerandeledamoten har en god samarbetsförmåga samt vågar yttra åsikter även om hen skulle möta motstånd. En annan viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i förbundsstyrelsen till Studeranderådet och vice versa, vilket innebär att det ställs krav på att studerandeledamoten är bra på att förmedla information.