Studerandesuppleant i förbundsstyrelse

Uppdraget som studerandesuppleant i förbundsstyrelsen
Att vara studerandesuppleant i förbundsstyrelsen innebär att vid behov ersätta ordinarie studerandeledamot vid olika mötestillfällen, dels att som suppleant enligt roterande schema (en per gång) delta i möten även då förbundsstyrelsen är fulltalig. Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och som suppleant deltar du på mötena på samma vis som ordinarie, med det förbehållet att du vid voteringar saknar rösträtt. Du har däremot full frihet att yttra dig i de diskussioner som förs och får ta del av arbetsunderlaget. Går du in som ersättare för ordinarie studerandeledamot utgår mötesarvode och du får rösträtt för det mötet. Suppleant väljs på tre år, men kan bara inneha posten under pågående studier på psykologprogram eller PTP-tjänstgöring. Uppfylls inte längre dessa krav hålls ett fyllnadsval
för att tillsätta posten under resterande mandatperiod.

Den vi söker:
Studerandsuppleanten ska vara medlem i Psykologförbundet samt vara psykologstudent eller PTP-psykolog. Hen skall ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete i någon form. Kunskap om och erfarenhet av fackligt arbete är meriterande.

Som person bör hen vara kommunikativ, diplomatisk och orädd. Då uppdraget bland annat innefattar att representera studenternas åsikter gentemot förbundsstyrelsen som helhet är det viktigt att studerandesuppleanten har en god samarbetsförmåga samt vågar yttra åsikter  även om hen skulle möta motstånd. En annan viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i förbundsstyrelsen till Studeranderådet och vice versa, vilket innebär att det ställs krav på att studerandesuppleanten är bra på att förmedla information.