Vice ordförande

Uppdraget som vice ordförande i Studeranderådet
Studeranderådets vice ordförande är ställföreträdande till ordförande. Tillsammans leder de Studeranderådets verksamhet i allt från att planera möten och skapa styrdokument till att bli konsulterade i frågor som rör psykologstudenter och delta i politiskt påverkansarbete. Enligt tradition har vice ordförande huvudansvaret för den interna verksamheten inom organisationen. Ofta har vice ordförande fungerat som kontaktperson för de lokala studentföreningarna samt haft kontinuerlig kontakt med kansliet. Även administrativa uppgifter som att boka lokaler och hotell inför Studeranderådets möten brukar tillfalla vice ordförande. Vice ordförande väljs på 1 år. Uppdraget är arvoderat.

Den vi söker:
Vice ordförande ska vara medlem i Psykologförbundet och vara psykologstudent eller
PTP-psykolog under hela mandatperioden. Hen skall ha erfarenhet av tidigare
styrelsearbete i någon form. Tidigare erfarenhet av ledarskap samt kunskap om fackligt
arbete är meriterande.

Då vice ordförande traditionellt haft hand om den interna verksamheten ser vi det som viktigt att hen som person är lyhörd, kommunikativ och strukturerad - att tydligt kunna förmedla information både skriftligt och muntligt, samt organisera arbete och möten. För att kunna bistå de lokala föreningarna i sitt arbete är det viktigt att hen är mottaglig inför studentmedlemmarnas önskemål och synpunkter. En god förmåga till ledarskap är också meriterande då hen är ställföreträdande för ordinarie ordförande och samordnar mycket av Studeranderådets interna arbete.