Val av studentrepresentanter

Den elfte maj äger Sveriges Psykologförbunds rådskonferens rum och tills dess kommer flera förtroendeposter, bland annat ordförande och vice ordförande, tillsättas av studentrepresentanter.

För att nominera fyll i formuläret längst ner på sidan

Under nomineringstiden 1-21 mars är det möjligt att nominera sig själv eller andra psykologstudenter till posterna.

Därefter kommer valberedningen att bereda ett förslag som studeranderådet röstar om när rådet sammanträder den 27-28 april. På detta möte kommer också golvnomineringar att vara tillåtna.

Både den som nominerar och den nominerade skall vara medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

De poster som kommer att tillsättas är:

1) ordförande i Studeranderådet i ett år, maj 2019-maj 2020

2) vice ordförande i Studeranderådet i ett år, maj 2019-maj 2020

3) en ordinarie studerandeledamot i förbundsstyrelsen, i ett år, maj 2019- maj 2020

4) två suppleanter studerandeleamöter i förbundsstyrelsen, i ett år, maj 2019- maj 2020

Vi i valberedningen har samlat ihop lite tankar och erfarenheter från tidigare sittande i Studeranderådet och Förbundsstyrelsen. Läs deras egna ord här nedan, och vid frågor kontakta oss på studeranderadet@psykologforbundet.se.

 

Beskrivning av posterna

Ordförande i Studeranderådet

Uppdraget som ordförande består i huvudsak av av två delar. Det ena är att leda studeranderådets arbete på olika sätt. Där ingår att stötta och hjälpa såväl de lokala studentföreningarna (SPFS) som styrgruppens medlemmar i sitt arbete och ansvara för att uppdragen i verksamhetsplanen genomförs samt att se till att Studeranderådet arbetar med rätt saker. Det andra är att representerar Sveriges psykologstudenter och att bidra med ett studentperspektiv där det behövs.

“Det bästa har varit att få arbeta med frågor som känns meningsfulla tillsammans med personer som brinner för samma saker. Det är också roligt att få lyfta psykologstudenters perspektiv i olika sammanhang,till exempel Almedalen. Slutligen har det varit oerhört utvecklande för mig på ett personligt plan.

Det svårast för mig har varit resandet mellan min bostadsort (Umeå) och Stockholm. Det har tagit ganska mycket tid och energi för mig. Ordförandeuppdraget i sig har inte några större nackdelar. Det tar ibland upp mycket tid och det kan bli flera möteshelger på rad i perioder." Emma Sjögren, ordförande

Arvode: 35 420 kronor

Vice ordförande i Studeranderådet

Uppdraget som vice ordförande innebär att driva igenom och arbeta med den verksamhetsplan som Studeranderådet har enats om i början av verksamhetsåret. Som vice ordförande bär en huvudansvaret i att sköta den interna kontakten mellan Studeranderådets representanter och de lokala studentföreningarna (SPFS). Vice ordförande sköter även en stor del av kommunikationen och samarbetet mellan Studeranderådet och kansliet.

Utöver detta ansvarar vice ordförande för att planera och förbereda inför de fysiska samt digitala mötena som hålls under verksamhetsåret. Ordförande och vice ordförande samarbetar när det kommer till exempelvis fastställande av agenda, handlingar, utskick av kallelser, ledning av möten.

Medan vice ordförande sköter alla teknikaliteter såsom bokning av konferenslokaler och hotellrum, ordna med måltider och fika, samt eventuella aktiviteter. Vidare, om förtroendevalde ordförande inte kan genomföra vissa uppdrag bör vice ordförande vara beredd på att ta dennes plats istället. Ordförande och vice ordförande brukar turas om med att gå på Saco studentråds presidieråd samt SHSS möten.

“I sin korthet är det bästa med att vara vice ordförande att man får leda och driva Studeranderådets utveckling. Att man får driva de frågor som är viktiga för våra studenter och för vår profession. Det är även underbart att få vara en del av den gemenskap och det nätverk som är Sveriges Psykologförbund och Studeranderådet.

Under min mandatperiod har jag inte upplevt att någonting är dåligt med att vara vice ordförande.Det ska noteras att uppdraget är tidskrävande i perioder och kräver ett stort engagemang – det är mycket att ha koll på, vilket inte alltid passar alla och är därav någonting som de som kandiderar till posten bör vara medvetna om." Isabel Khoure, vice ordförande.

Arvode: 16 100 kronor

Ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen

Som ledamot deltar du i diskussioner och beslut om bland annat Sveriges Psykologförbunds strategiska inriktning, riktlinjer och remissvar. Du kan stöta på frågor som "Vad om något behöver en specialistpsykolog göra för att fortfarande vara uppdaterad nog att kallas specialist, 10 år efter sin specialistutbildning?", "Vilka politiska frågor ska psykologförbundet fokusera på att lyfta i media under det kommande året?" och "Hur kan vi stötta de lokala fackföreningarna i sitt arbete för att förbättra psykologernas arbetsmiljö?"

Arvode: 16 100 kronor

Suppleant ledamot i förbundsstyrelsen

Posten innebär att tillsammans med ordinarie studerandeledamöter närvara vid förbundsstyrelsens möten samt delta vid eventuella aktiviteter i samband med mötena såsom middag och träffar med representanter från olika råd eller föreningar. Suppleanterna turas om att närvara vid mötena, vilket innebär ca en-två mötestillfällen per termin.

När du ersätter en ledamot blir du arvoderad för detta. I övrigt får du inget arvode, men resa, mat och boende betalt. Vid möten (då du inte ersätter ordinarie ledamot) har du yttranderätt, men inte rösträtt, vilket innebär att du har full frihet att delta i diskussioner under mötet, men inte kan rösta vid voteringar.

Nominera till Studeranderådet och Förbundsstyrelsen