Kongress

Sveriges Psykologförbunds högsta beslutande organ är kongressen som samlas vart tredje år. Nästa kongress är planerad våren 2020.

Den senaste kongressen hölls i november 2016.