Rådskonferens 2018

Varje år då kongressen inte infaller hålls en rådskonferens där förbundsstyrelsen och runt 40 förtroendevalda träffas för att följa upp kongressens beslut.

Varmt tack till alla deltagare på årets
rådskonferens den 26 maj!

Underlagen från dagen finns längre ner här på sidan.

För frågor, kontakta Mahlin Levin på 0709-676 407 eller mahlin.levin@psykologforbundet.se