Nominera till fyllnadsvalen på Rådskonferensen

Två fyllnadsval behöver göras vid rådskonferensen den 26 maj. En ledamot till förbundsstyrelsen och en vice ordförande till Vetenskapliga rådets presidium. Båda posterna blir vakanta p.g.a. att personerna som innehaft dem har fått andra uppdrag eller inte längre har tid.

Nedan finns två länkar till nomineringsformulär, en länk för respektive förtroendeuppdrag. 
För att kunna nominera behöver du vara medlem i förbundet. Du kan nominera som enskild medlem eller som representant för en förening eller ett nätverk inom förbundet.

Av förbundets stadga (kap4 §13) följer att:

”Valbar till centralt förtroendeuppdrag är medlem, dock ej studerandemedlem. Valbar till centralt förtroendeuppdrag som studerandeledamot är studerandemedlem. För valbarhet krävs att medlem vid tidpunkten för kongressen fullgjort sina skyldigheter till förbundet i enlighet med dessa stadgar.”

Innan du nominerar någon ska den personen ha tackat ja till nomineringen och dessutom vara medveten om och acceptera att nomineringarna kommer redovisas för rådskonferensen och i valberedningens verksamhetsberättelse. Allt för att öka transparensen och främja den demokratiska processen.

Det går att skicka in nomineringar fram till den 31 mars!

För förtroendeuppdraget i Vetenskapliga rådets presidium gäller dessutom att den som nomineras bör vara ”senior forskare” (stadgan kap11 §2). För att bibehålla bredden i Vetenskapliga rådets presidium är det i detta fall dessutom önskvärt att hitta en person som forskar inom det kliniska området.

Kontakta Julia Stenberg vid eventuella frågor.