2019

Omslag till Årsrapport 2019 Etik och Evidens

I ”Psykologförbundets årsrapport 2019 - Etik och evidens” finns förbundets verksamhet under 2019 i urval, från fackligt stöd till påverkansarbete. Två begrepp som blev särskilt tydliga under året var etik och evidens i praktiken, bland annat genom arbetet med att uppdatera policydokumentet Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP)  och den stora psykologikonferensen ”Etik och evidens i praktiken”, som arrangerades i Stockholm.

Årsberättelse 2019 (pdf)

Vill du beställa årsrapporten? Beställ här