"Årsrapport 2020 - Kongress & Corona"

I ”Psykologförbundets årsrapport 2020 - Kongress & Corona” finns förbundets verksamhet under 2020 i urval, från coronapandemins påverkan till förbundets kongress och mycket mer. 

Här kan du läsa årsrapporten som blädderexemplar.
Här kan du ladda ned årsrapporten (PDF).

Vill du beställa årsrapporten? Beställ här