2024-04-22

Fairooz Shukor, en av finalisterna till Lilla Psykologpriset 2024: "Det känns fantastiskt att jag har hamnat här."

På TikTok sprider Fairooz Shukor kunskap om psykisk ohälsa på dari och persiska. Det är bland annat för att han ”…vid sidan av sina studier outtröttligt arbetat för att sprida psykologi och bekämpa stigma, i synnerhet bland utsatta minoritetsgrupper” som Fairooz Shukor har blivit nominerad.

Som barn flyttade Fairooz Shukor till ett socioekonomiskt utsatt område i nordvästra Stockholm. Då kunde han ibland uppleva sin uppväxt i ett mångkulturellt sammanhang som en svaghet.

– Jag kämpade i motvind och behövde ta mig uppför många uppförsbackar. Jag visste att jag skulle behöva jobba hårdare än andra för att lyckas, säger han.

I dag har Fairooz Shukor omvandlat sina erfarenheter från uppväxten till en ovärderlig styrka. En styrka som han bland annat använder för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa i utsatta minoritetsgrupper. Han publicerar till exempel korta informativa videos på dari och persiska om ämnen som adhd, autism, depression, psykos och schizofreni.

– En del personer från utsatta minoritetsgrupper är tveksamma till att söka hjälp på grund av stigma, fördomar och rädsla för vad det kan innebära. Jag kan relatera till dem på många sätt och det gör det lättare att nå ut och hjälpa. Det känns fantastiskt att jag har hamnat här i livet, det hade jag inte kunnat föreställa mig som barn.

På TikTok skriver en del privata meddelanden och ber om råd och vägledning. Det värmer honom också att se hur följarna hjälper varandra.

– Det kan vara att någon som kommenterar har ett problem och får svar från andra som haft liknande problem och som löst dem. De kan lära av varandra och få bättre livskvalitet. Det motverkar stigma och känslan av att vara ensam med sina problem.

Fairooz Shukor har också haft flera jobb vid sidan av studierna. Just nu arbetar han bland annat på en psykiatrisk akutmottagning i en av Stockholms socioekonomiskt utsatta förorter.

– Människor ringer till exempel in med suicidtankar eller hög ångest. Det är väldigt givande att kunna hjälpa någon i det sårbara läget.

Han jobbar också inom rättspsykiatrin.

– Det är många med olika kulturella bakgrunder som hamnat där. Där känner jag också att det är hjälpsamt och en styrka att ha vuxit upp i ett mångkulturellt sammanhang.

I sin motivering skriver juryn att ”Dagens psykologkår i Sverige, liksom psykologin som vetenskap, präglas av homogenitet i flera olika dimensioner, och det är angeläget med en större bredd och representativitet …”, något som Fairooz Shukor håller med om. Både i utbildningen och i arbetslivet tar han ofta rollen som brobyggare för att nyansera västerländska normer inom psykologisk teori och praktik.

– Det kan till exempel vara att saker som hör till kulturella åskådningar misstolkas som tecken på psykos eller schizofreni. I många delar av världen är till exempel tron på jinn, det vill säga andar, vanlig. Personer som berättar om kontakt med eller övertygelser om jinn och liknande kan felaktigt diagnosticeras med psykiska störningar.

Fairooz Shukor har alltid varit intresserad av psykologi och upplevt att det skänker honom mening att jobba inom vården och hjälpa människor.

Vad vill du göra i framtiden?

– Vi får se vilken riktning det blir, jag är intresserad av det mesta, men förmodligen kommer jag att jobba inom psykiatrin de närmaste åren. Det skulle också vara roligt att fortsätta som på TikTok och kanske föreläsa.


 

Om Fairooz Shukor

  • 25 år.
  • Läser sista terminen på psykologprogrammet på Stockholms universitet.
  • Ska göra sin PTP på en vårdcentral i Stockholm i höst.
  • Driver TikTokkontot Shufai99 med cirka 4 000 följare.
  • Jobbar extra på en psykiatrisk akutmottagning.
  • Arbetar även inom rättspsykiatrin.