Finalister till Lilla Psykologpriset 2020

Finalister till Lilla Psykologpriset 2020 var Kim Einhorn, Mamduh Halawa och Nils Johansson.

Priset på 10 000 kr instiftades 2017 och tilldelas en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet. 

Nedan presenteras finalisterna med motiveringar:

Kim Einhorn, Linnéuniversitetet
Kim Einhorn har sedan 2018 engagerat sig ideellt i organisationen Zikaron, vars mission är att sprida kunskap om förintelsen, genom att erbjuda skolor föreläsningar med överlevnadshistorier från egna släktingars historier. I Kims föreläsning pratar hon om hur hennes farmor, mot alla odds, överlevde förintelsen. Hon talar även om det trauma hennes farmor bar från minnena av förintelsen och hur dessa går i arv mellan generationer. Med psykologisk kunskap sprider hon viktig kunskap i ett aktuellt ämne kring vad som kan hända då hatet får stor makt över mänskligheten.

Mamduh Halawa, Uppsala Universitet
Mamduh Halawa har skrivit boken ”Like” (2018) som ur ett psykologiskt perspektiv beskriver sociala medier och hur de påverkar oss.  Han har utifrån samma tema genomfört föreläsningar, medverkat i poddar, tidningar och SVT.  På så vis har Mamduh spridit psykologisk kunskap inom ett högaktuellt område. Senaste åren har Mamduh engagerat sig inom ACT-baserad beteendeförändring och har lagt mycket tid på att bygga en applikation, som ska hjälpa människor att skapa meningsfulla beteenden. En app som nu har fått ett bidrag på över 200.000 kronor av Uppsala Universitets innovationsfond.

Nils Johansson, Uppsala Universitet
Nils Johansson var med och startade upp Uppsalas studerandeförening FREUD:s utbildningsutskott. Som ordförande i utskottet har han många år och outtröttligt arbetat med studenträttigheter. Nils har arbetat sakligt med hänvisningar till lagar och regler och har på så vis arbetat för förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet på utbildningen. Därigenom har han skapat förutsättningar för, såväl nuvarande, som kommande studenters arbetsmiljö och studievillkor. Nils har på ett föredömligt sätt stöttat sina studerandekamrater och skapat bra klimat på sin studieort.