Finalister till Lilla Psykologpriset 2021

Finalister till Lilla Psykologpriset 2021 är Nathalie Reinhold, Isak Bojestig och Jennie Hultgren.

Priset på 10 000 kr instiftades 2017 och tilldelas en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet. 

Nedan presenteras finalisterna med motiveringar:

Nathalie Reinhold:
I nomineringen beskrivs hur Nathalie i olika roller och situationer visat på ”värme, kunskap och engagemang som studerandekamrat såväl som ledare”. Som ordförande för Lundapsykologerna respektive Psykologstudent Sverige har Nathalie väckt andras engagemang och intresse. Nathalies arbete med att anordna en bal för psykologstudenterna i Lund var särskilt utmanande med tanke på pandemirestriktionerna - och av samma anledning viktigare än någonsin. Nathalies insatser och förmåga att inkludera och relatera till andra studenter har gynnat studiegemenskapen, inspirerat andra att engagera sig, och troligen gjort en svår period att vara student i lite lättare. 

Isak Bojestig:
Isak har under sin studietid visat på stort ideellt engagemang. Sedan sommaren 2020 har han arrangerat läxhjälp för ungdomar, där ett par studenter träffade ungdomarna en gång i veckan. När pandemin sedan kom jobbade Isak fram en digital lösning så att läxhjälpen kunde fortlöpa på distans i stället. Utöver sitt eget engagemang har Isak också en förmåga att väcka drivkraft hos andra. Han har varit med och drivit ett projekt där äldre kunnat komma i kontakt och samtala med psykologstudenter ett par tillfällen i månaden. Isak beskrivs som en god medmänniska med stort civilkurage. Han har sett möjligheterna för studenter att bidra med stöd och hjälp över generationerna, och har under pandemin visat tecken på ett stort mått av kreativitet och ansvarstagande.  

Jennie Hultgren:
Jennie har på flera sätt visat att hon är en positiv kraft för andra. Vid sidan av sina studier har hon spridit kunskap, genom litteratur, om hur man tar sig igenom svåra situationer i livet, och visat att detta kan vara till gagn för andra. Förutom att vara en inspirerande röst så har Jennie satt andra i centrum och visat på ideellt engagemang genom gratis föreläsningar på gymnasieskolor där samtalet om psykisk ohälsa och suicid varit i fokus. För andra upplevs Jennies engagemang göra en stor nytta genom att hon generöst delar med sig av egna erfarenheter.