2022-09-30

Han tilldelas Lilla Psykologpriset 2022

Lilla Psykologpriset 2022 på 10 000 kronor går till psykologstudenten Kosmo Barkat Ullah, som läser vid Linnéuniversitet. Enligt juryns motivering tilldelas han priset för att ha visat på ”ett bra föredöme för hur man lever i harmoni med andra människor och visar empati i vardagen".

Sveriges Psykologförbund i jurysamarbete med förbundets Studeranderåd samt Psykologstudent Sverige vill fortsatt uppmärksamma psykologstudenter som gör insatser vid och för de olika psykologprogrammen, samt för och med sina medstudenter. I år kan Lilla Psykologpriset lyckligt nog delas ut vid en fysisk PS-sammankomst, men sviterna av de långvariga pandemirestriktionerna som slagit hårt mot så många kvarstår. Inte minst gäller detta gruppen studenter, som har behövt påbörja eller fullfölja sina studier i motvind, med större risk för ensamhet, isolering och en ofta svagare eller utebliven känsla av sammanhang och gemenskap.

Utöver denna form av ideellt engagemang för studentlivet önskar juryn i år särskilt visa uppskattning för studenter som gjort insatser för utsatta grupper i samhället. Vi lever i en tid som på många och svåra sätt utmanar människors välmående och hälsa. Att studenter och blivande psykologer och forskare ger av sin tid och sitt engagemang för att förebygga och motverka ohälsa är hoppfullt och viktigt. Vi önskar att detta pris och alla de som nominerats – samtliga mycket välförtjänta – inspirerar fler att gå samma väg!

Kosmo Barkat Ullah

I nomineringen beskrivs Kosmo som en person med ”en stark vilja att hjälpa andra” och som ”ett bra föredöme för hur man lever i harmoni med andra människor och visar empati i vardagen”. Exemplen på detta som ges i nomineringen är många: Kosmo är ordförande för föreningen Linnéuniversitetets psykologstudenter, och tillika för Psykologförbundets studentförening vid samma universitet. Den senare har Kosmo varit ledande i att väcka till liv efter att föreningen under en period varit vilande. I båda dessa roller och sammanhang beskrivs att Kosmo på ett kreativt och nytänkande sätt entusiasmerar andra studenter och arrangerar en mängd olika aktiviteter och mötesplatser, samt visar på ”värme, kunskap och engagemang som studerandekamrat såväl som ledare”. Vid sidan av sina studier har Kosmo utvecklat ett nytt psykologiskt coachingprogram framtaget för att motverka ofrivillig ensamhet i samhället.
Juryn anser att den röda tråden i Kosmos nominering av att ta ansvar för det kollektiva, och att bidra till en tillvaro av gemenskap och mening, gör honom till en självklar finalist.

Hur känns det att få priset, Kosmo Barkat Ullah? 

- Det känns fantastiskt, jag förväntade inte mig att vinna faktiskt. Alla andra nominerade är så duktiga, säger han.

Vad är det som driver dig?

- I början, särskilt på termin ett på utbildningen, tror jag att många känner sig osäkra. Och man vill ha en gemenskap. Men man behöver inte göra så mycket egentligen, man behöver bara skapa en anledning till varför man ska träffas, säger han.