2023-09-18

Här är finalisterna till Lilla Psykologpriset 2023

Lilla Psykologprisets jury har utsett tre finalister. Alla har på olika sätt, under sin studietid, bidragit till att sprida psykologisk kunskap, förbättrat arbetsmiljön samt ökat engagemanget bland studenter.

Lilla Psykologpriset på 10 000 kronor delas ut årligen till en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet genom att sprida kunskap, verka för gemenskap och/eller inspirera andra till engagemang.

Årets tre finalister är Dana Ali, (Umeå), Mollie Pang (Östersund) och Magnus Wennergren (Göteborg). Samtliga blev klara med sin psykologexamen våren 2023, men utnämningen gäller deras tid som studerande vid respektive studieort.

Juryn för Lilla Psykologpriset har i år valt att lyfta nominerade som särskilt tydligt ”bidragit till ökad hållbarhet i en särskild fråga eller ett specifikt sammanhang, utifrån årets PS-tema” (Hållbarhet)” och/eller ”gjort viktiga insatser för att förbättra arbetsmiljön för studentkollektivet”.

Att bli nominerad och finalist känns ”jättekul”, säger Mollie Pang, som pluggade på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund; och precis påbörjat sin PTP på BUP i samma stad.

– Det är så fint att uppmärksammas på det här sättet. Man lägger ned så mycket tid och av sig själv på det ideella. Att bli nominerad betyder att det finns människor runt omkring som ser och uppskattar det jag gör. Det känns jättefint.

Dana Ali, som gick psykologprogrammet med inriktning idrott vid Umeå universitet, håller med:

– Det känns väldigt stort, det är ett pris som utmärker personer som gör det där lilla extra för psykologin. Jag känner mig väldigt glad över det här!

Även Magnus Wennergren, som studerade vid Göteborgs universitet, är hedrad över utnämningen, särskild över att bli nominerad:

– Det känns såklart jättekul att vara finalist, men för mig betyder det mycket mer att jag blivit nominerad, och som jag förstår var det flera som nominerade mig, vilket känns extra kul.

Vem som koras till vinnare av Lilla Psykologpriset 2023 offentliggörs i slutet av september. Priset delas ut den 7 oktober i samband med banketten på psykologstudentkongressen PS23, som i år arrangeras av Psykologstudent Sverige samt psykologstuderande vid Karolinska Institutet.

 


 

I juryn: Alexandra Klaar, PS23, Tobias Skagersten, ordförande Psykologförbundets Studeranderåd och Kristina Taylor, ordförande Psykologförbundet. Juryns beslut kan inte överklagas.


  

Juryns omdömen 

 

Dana Ali, Umeå:

”Dana Ali beskrivs ha ett brinnande engagemang för att sprida psykologisk kunskap till idrottare, i syfte att underlätta idrottandet utan att det blir på bekostnad av glädje och välbefinnande. Vid sidan av sina psykologstudier har Dana Ali outtröttligt fördjupat sina egna kunskaper om idrottspsykologi och samtidigt spridit den kunskapen vidare till idrottsklubbar, tränare, föräldrar till barn som idrottar och idrottare själva. Utöver att föreläsa har Dana Ali även skapat flera plattformar on-line, en hemsida, en podcast, en app och ett Instagram-konto, där han presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt. Juryn anser att det sätt som Dana Ali arbetar på för att hjälpa idrottare med de utmaningar ett idrottsutövande ofta innebär, är ett bra exempel på hur psykologisk kunskap kan användas för att få till stånd ökad hållbarhet inom ett visst område.”

 

Mollie Pang, Östersund:

”Mollie Pang beskrivs som definitionen av en eldsjäl. Hon har under sin studietid engagerat sig i ett flertal studentrelaterade föreningar; så som kårstyrelsen och Psykologförbundets studentförening SPFS Östersund. Mollie Pang drivs av att göra psykologstudenters röster hörda och hon beskrivs som särskilt bra på rekrytering och att se allas personliga styrkor. Utöver det egna engagemanget inspirerar hon andra att vilja bidra. Juryn anser att det är upplyftande och hoppfullt att ta del av hur hennes engagemang och förmåga att inspirera andra bidrar till ett aktivt föreningsliv och livaktiga kollektiva sammanhang. Något som i dag är långt ifrån självklart och som juryn gärna vill lyfta fram.”

 

Magnus Wennergren, Göteborg:

”Magnus Wennergren har fått tre nomineringar till årets pris, samtliga uppmärksammar hur han som studentarbetsmiljöombud (SAMO) på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet outtröttligt arbetat för att tillvarata studenters rätt till en god arbetsmiljö. För att åstadkomma förändringar har han lyssnat nedåt och kommunicerat uppåt och hans sätt att göra det på beskrivs som professionellt och kraftfullt. Genom kontinuerlig information och pepp har lyckats skapat en känsla av delaktighet bland studenterna. Juryn vill lyfta Magnus Wennergrens insatser för en hållbar arbetsmiljö, en utmaning som behövs mer av i dag, inte minst inom väldfärdsektorn. Juryn menar vidare att Magnus Wennergren är ett lysande exempel på hur engagemang även kan inspirera andra studerande att också vilja bidra, samt tro på att förändring är möjlig.”

Foto: Annika Peterson