2023-09-18

Magnus Wennergren, en av finalisterna till Lilla Psykologpriset 2023: ”Jag är väldigt stolt över alla förändringar”

Magnus Wennergren har under sin studietid arbetat ”oförtröttligt för att tillvarata studenters rätt till en god arbetsmiljö”. Hans övertygelse är att om studerandemiljön är bra så skapar det bättre psykologstuderande – och på sikt bättre psykologer.

Innan Magnus Wennergren började på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet, GU, arbetade han som hållbarhetsstrateg på en arbetsmiljöenhet. Så när uppdraget som studentarbetsmiljöombud (SAMO) var vakant, och varit det en längre tid, blev han nyfiken, tänkte att han med sin kunskap och erfarenhet kunde bidra.

– Jag sökte och fick det. Vilket var jättekul! Sedan kom covid. En hel generation studenter skulle plötsligt förflytta sig från en social verklighet till en isolerad situation. Det blev kaos, information saknades och efterfrågades. Och jag i min nya roll kände att jag inför ledningen representerade studenterna. Jag förde deras talan, efterfrågade information och lyfte svårigheter som kom med pandemin, säger Magnus Wennergren och fortsätter:

– Det blev knappast, som jag tänkte, att lite lugnt glida in i uppdraget! Men det var samtidigt spännande och väldigt roligt.

Vad var största utmaningen?

– Att ta reda på hur alla skulle kunna må bra i den här situationen, utan att göra avkall på utbildningskvalitet. En annan utmaning var att inte enbart se allt utifrån ett studentperspektiv, utan att se till helheten, hela universitetet – utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Magnus Wennergren tog flera initiativ, lyfte frågor om arbetsbelastning och om det görs riskbedömningar – och fick igenom en rad förändringar, även om effekterna lät dröja.

– Det svåra med förändringar är att stå ut med att de tar tid. Många insatser som vi i vår arbetsmiljögrupp gjorde, införlivades i efterhand, kanske en termin, eller flera terminer, senare. Så även om vi kanske inte fick äta av frukterna så får studenterna efter oss det, säger Magnus Wennergren och fortsätter:

– Jag är väldigt stolt över alla förändringar som vår fantastiska grupp lyckades åstadkomma. Jag såg tydliga steg, det kändes skönt att lämna över, jag behövs inte längre. Min övertygelse är att om studerandemiljön är bra och det finns en bra och transparent arbetssituation så skapar det bättre psykologstudenter och bättre psykologer.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag vill gärna jobba med organisationspsykologi, men har under utbildningen även fått upp ögonen för depression. Det känns viktigt att bryta stigmat runt psykisk ohälsa. Jag skulle gärna vilja hjälpa människor att bryta känslan av upplevd ensamhet, som jag tror är en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Jag tror att samhället över lag behöver mer medmänsklighet och ökad transparens, säger Magnus Wennergren och fortsätter:

– Jag har haft det stora priviligierat att växa upp i en miljö där psykisk ohälsa var väldigt tillåtande samtidigt som jag själv genomlevt stor sorg i samband med mina barns mammas plötsliga död. Jag vet vad kris och trauma är och jag vet också att alla människor bär på sina erfarenheter. Vi ska inte vara så rädda för att prata om det som är svårt.

Hur ser du på psykologins roll i framtiden?

– Jag har en dröm att psykologer ska få arbeta mer med människans utveckling och utvecklingspotential i stället för att mest fokusera på att få dem över vattenytan.


 

Om Magnus Wennergren

  • 39 år
  • Nyutexaminerad psykolog
  • Utbildad samhällsvetenskaplig miljövetare
  • Har jobbat som hållbarhetsstrateg och miljösamordnare
  • Planerar att söka PTP-tjänst

 


 

Här kan du läsa mer om Lilla Psykologer, prisceremonin, årets finalister och tidigare pristagare.

 

Foto: Annika Peterson