2023-09-18

Mollie Pang, en av finalisterna till Lilla Psykologpriset 2023: ”Jag är i själen en föreningsmänniska”

En eldsjäl som får andra att brinna. Mollie Pang har under hela sin studietid engagerat sig i olika studentrelaterade föreningar – och därmed bidragit till stor gemenskap och ett aktivt föreningsliv. Detta engagemang, anser juryn, gör henne till en av årets tre finalister.

Mollie Pang, uppvuxen i Gävle, gick psykologprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund, tog sin examen i juni 2023 och gör nu sin PTP-tjänstgöring på BUP i samma stad. Under hela den femåriga utbildningen var hon djupt engagerad i flera olika studentrelaterade föreningar; kårstyrelsen, Staben, Mittpsykologerna och SPFS Östersund.

För sitt brinnande engagemang för psykologstudenter, för att göra studenternas röst hörda och för att ha inspirerat andra att också engagera sig, har juryn till Lilla Psykologpriset utsett henne till finalist.

– Det känns jättefint att människor ser och uppskattar mitt ideella arbete. Även om arbetet tagit mycket av min tid så har jag också fått mycket tillbaka. Jag tror att när man gör något som man tycker om så hittar man tid, säger Mollie Pang, som i nomineringen beskrivs som en ”eldsjäl som får andra att brinna”.

Känner du igen dig i den beskrivningen?

– Ja, jag är i själen en föreningsmänniska. Jag tycker om att få vara en del av en gemenskap, säger Mollie Pang, som så snart hon började utbildningen blev engagerad i studentkåren, studiepolitiken och studiesocialt.

 – För mig som ny i staden var det viktigt att hitta och skapa sammanhang – och jag tänkte att det också var viktigt för andra som flyttat hit för studier, och särskilt för oss som går en så lång utbildning. Östersund är ju ingen stor studentstad så därför kändes det extra viktigt att skapa trygga platser där vi studerande kunde samlas.

Hon lade stor vikt vid att få studenter att känna sig välkomna och inkluderade, eftersom det enligt henne, hänger samman med hälsa och psykiskt välbefinnande.

Varför just psykolog – och vad vill du arbeta med framöver?

– Psykologi och att förstå bakomliggande processer är väldigt intressant. Det är också väldigt fint att möta människor och ta del av deras liv. Jag har alltid känt att jag vill jobba med barn och unga, tänkt att jag vill vara den trygga personen som man själv hade velat möta. Jag gör min PTP på BUP och tycker att det är väldigt givande, och tänker att jag även i framtiden fortsätter arbeta med barn och unga.

Hur ser du på psykologins roll i framtiden?

– Jag är hoppfull. Psykologin som vetenskap och rollen som psykolog är ju ganska ny i förhållande till andra yrkesgrupper. Just nu händer det mycket spännande inom den psykologiska forskningen, även samhällets syn på psykologer håller på att förändras; inte minst tack vare Psykologförbundets arbete med specialistkompetensen. Jag tror det kommer hända mycket positivt framöver, säger Mollie Pang. 


 

Om Mollie Pang

  • 25 år
  • Psykologexamen från Mittuniversitetet (juni 2023)
  • Arbetar som PTP-psykolog på BUP i Östersund
  • Är sammankallande i Studeranderådets valberedning
  • Haft olika ideella engagemang i över tio år
  • Representerade psykologstudenterna i Jämtland-Härjedalen vid Psykologförbundets kongress 2023

 


 

Här kan du läsa mer om Lilla Psykologpriset, prisceremonin, årets övriga finalister samt tidigare pristagare.