Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Motivering:
"Med stor initiativförmåga har Sara Wallén lett utvecklingen av en digital plattform för kognitiv screening som ger information om patienters allmänna kognitiva status. Saras arbete har sitt ursprung i att det inom vården generellt saknas baselinevärden för människors kognitiva funktion och att kognitiv screening idag är tidskrävande och dyrt. I arbetet har Sara involverat forskare på SU, KI och KTH, mjukvaru-utvecklare, geriatriker och verksamma neuropsykologer - för att tillsammans skapa ett så användbart verktyg som möjligt. Sara har identifierat ett problem inom vården, utvecklat en tillgänglig lösning och nu genomgår den valideringsstudier. Målet är att verktyget ska minska kostnader och öka tillgängligheten för screening liksom att möjliggöra tidigare upptäckt av neurokognitiva sjukdomar så att patienter kan få lämplig vård tidigare."

Priset delas ut i samband med PS18 i Göteborg lördag 5 maj. Prissumman är 10 000 kr.

Läs Psykologtidningens intervju med Sara Wallén

De två andra finalisterna var:

Tekla Tell
”Med inlevelse och driv bidrar Tekla Tell till att främja psykologyrket i andra delar av världen, sprida kunskap kring genusfrågor och kvinnors hälsa. Delar av hennes arbete sker inom ramen för föreningen Psykologer utan gränsers arbete som har som syfte att främja mental hälsa och bekämpa mental ohälsa globalt, samt arbeta för ökad psykologisk kunskap. På ett nationellt plan jobbar hon med att öka/sprida kunskap om psykologiska faktorer kopplade till flykt och migration. Under två perioder har Tekla haft ordförandeposten i Psykologer utan gränser. Utöver detta har hon även anordnat träffarna ”snacka psykologi” som vänder sig till psykologiintresserade studenter på universitetet. Tekla har många strängar på sin lyra och med sitt stora engagemang är hon en inspiration för många andra.”

Ragnar Bern
”Med stor entusiasm driver Ragnar Bern ett arbete för att föra ut kunskapen om psykologin. Genom sitt ordförandeskap, både i en lokal och en nationell studentförening, har han ökat kännedomen och byggt broar mellan lärosäten. Ragnar har också verkat som skribent i tidskrifter och i bloggen ”Tänk Tanken” samt genomfört föreläsningar, utbildningar och uttalat sig i media.  En av de frågor Ragnar har drivit och debatterat har varit frågan om evidensbasering – att patienten ska få den hjälp som hjälper bäst.  Ragnar har även haft stödsamtal för tonårskillar och transpersoner via ”Män för Jämställdhet” där han har varit medialt aktiv i opinionsbildningen kring maskulinitetsfrågor.”