2024-04-22

Sergej Engström, en av finalisterna till Lilla Psykologpriset 2024: "Jag är stolt över studenternas förtroende."

Sergej Engström känner ett starkt ansvar för att påverka psykologutbildningen och hjälpa sina medstudenter. Nu nomineras han för att ha bidragit både till ett bättre klimat för psykologstudenterna och en ökad dialog mellan studenterna och deras institution.

Sergej Engström gick med i Psykologstudenternas ämnesråd av en slump. Han var helt enkelt nyfiken på vad de pysslade med. I samma veva blev ordförandeposten ledig och Sergej Engström kände att han hade ett ansvar att bidra.

– Ordförandeskapet ger möjligheter att påverka och det är ett privilegium att andra studenter vågar komma till mig med sådant de vill ha hjälp med. Det för också med sig ett enormt ansvar, som jag kände mig skyldig att ta. Jag är stolt över studenternas förtroende och min egen ansvarskänsla, det är mycket det som driver mig, säger han.

Sergej Engström engagerade sig också som studentrepresentant i bland annat institutionsstyrelsen, utbildningsutskottet och rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Så småningom började studenter komma till honom och berätta om handledningssituationer där de känt sig otrygga.

– Det handlar vanligtvis om att studenter och handledare inte kommit överens och att studenterna upplever att de blivit missförstådda och inte behandlats väl. De upplever att det som hänt kommer att gå ut över bedömningen och deras betyg, men känner sig inte trygga att lyfta det med examinatorn.

Psykologstudenternas utsatta situation vid handledning är en av de frågor som han har drivit hårdast som ordförande för ämnesrådet. En konkret förändring som de har fått igenom är att examinatorn nu gör fler kontrollmoment i kurser med handledning.

– Det skapar en dialog mellan studenten och examinatorn och ger examinatorn fler möjligheter att kliva in i situationer där det inte funkar mellan student och handledare.

Rådet har också arbetat mycket för att examinatorer och kursansvariga ska förstå studenternas upplevelser bättre. Han hoppas att det i förlängningen ska leda till att studenterna känner sig mer trygga med att ta upp problem.

– Vi ser att en enskild dålig upplevelse med en handledare kan försämra studenternas självbild, självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Det påverkar också deras förtroende för psykologer, psykologbranschen och i viss mån även auktoriteter i stort.

Goda relationer med institutionen har varit avgörande för att få till förändringar, enligt Sergej Engström. Han är mån om att inte bara högljutt ställa krav utan också försöka lyssna in och förstå institutionens perspektiv.

– Det är viktigt att lita på varandra och att försöka se var vi kan mötas och hur vi tillsammans kan hitta bra, realistiska lösningar.

I sin motivering nämner juryn också att Sergej Engström vid sidan av studierna engagerat sig i flera forskningsprojekt. Han är involverad i studier av föräldrastödsprogram och boendestöd för unga vuxna och i ett forskningsprojekt som undersöker uppmärksamhet och perceptuellt medvetande. Det var just forskningen som lockade honom till psykologprogrammet från början – och drivkraften att forska har bara blivit starkare.

– Jag vill generera kunskap som gör skillnad för människor. I projekten om föräldrastöd och boendestöd ser vi till exempel att programmen uppskattas av deltagarna och förbättrar deras liv.


 

Om Sergej Engström

  • 29 år.
  • Läser termin åtta på psykologprogrammet vid Stockholms universitet.
  • Är engagerad i forskningsprojekt om föräldrastöd, boendestöd och uppmärksamhet.
  • Är ordförande i Psykologstudenternas ämnesråd på SU.
  • Sitter med i institutionsstyrelsen, utbildningsutskottet och rådet för arbetsmiljö och lika villkor.
  • Jobbar vid sidan av studierna med ett projekt som tar fram svenska normer för ett nytt utvecklingstest för barn och unga som utreds för olika diagnoser.
  • Har tidigare pluggat industriell ekonomi vid KTH.