Erica Mattelin

Ericas engagemang och arbete har som utgångspunkt från barns välmående och rättigheter. Hennes och hennes kollegors mål har alltid varit att genom att träffa barn kunna samla in erfarenheter av vad som behöver göras, sprida den kunskapen och därmed hjälpa så många som möjligt.

 Foto: Moa Blomqvist 

Född: 1987 i Eksjö  

Examen: 2013, Uppsala Universitet 

Nuvarande arbetsplats: forskar vid Linköpings Universitet   


Efter sin examen arbetade hon inom barnpsykiatrin, och 2015 blev Erica anställd på Rädda Barnen där hon mötte barn i speciellt utsatta livssituationer. Tjänsten var delad och innebar förutom kliniskt arbete att sprida den kunskapen som barnen kom in med gällande vilka rättigheter de ej fick tillgång till. Det var främst barn i migration och/eller barn som hade varit utsatta för våld. Många av dessa barn har posttraumatiska stressyndrom (PTSD) och en metod i den psykoterapeutisk behandling som Erica arbetade med är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). På Rädda Barnen identifierades att det saknades både behandling och material gällande PTSD hos barn och unga och ett strategiskt arbete påbörjades med att försöka fylla detta gap genom påverkansarbete och informationsspridning där de bland annat tog fram filmer, handböcker, arbetsmaterial osv samt utbildade ett stora antal behandlare i traumafokuserad kbt.  

För att på ett ännu bättre sätt kunna sprida kunskap förankrad i forskning började Erica 2018 som doktorand på Barnafrid vid Linköpings universitet. Där arbetar hon med studien”Den långa resan”, vars syfte är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra. I sin forskning intervjuar Erica barn och ungdomar som kommit till Sverige på flykt, och de får berätta om hur de har upplevt flykt och hur de har det i Sverige idag. En av anledningarna till det är att Erica arbetat med målgruppen tidigare och i det arbetet blev det tydligt att det saknas kunskap inom området. Det finns kunskap om höga siffror om PTSD och depression men mindre om vilka faktorer som kan främja hälsa, hur olika typer av erfarenheter påverkar barn utifrån vad barnen själva säger. Mycket av forskningen är också gjord på register och de hoppas kunna komplettera den kunskapen med de semi-strukturerade intervjuer som nu gjorts. Ett av målen är att göra forskningen tillgänglig och sprida kunskapen till yrkesverksamma ute i landet och då förhoppningsvis göra skillnad för många. 

Förutom sin forskning engagerar Erica sig fortsatt brett gällande barnrättsfrågor. Främst med fokus på barninkludering, våld mot barn och psykologisk behandling för traumatiserade barn. På fritiden är Erica också engagerad i frågor om global psykisk hälsa och är aktiv i det arbetet som syftar till att förstå och stärka Sveriges roll och kapacitet till att verka för en förbättrad global psykisk hälsa med fokus på särskilt utsatta grupper. 

Tre frågor till Erica 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 
Att göra skillnad för barn. Både det enskilda barnet och för barn som grupp. I stunden finns det inget som gör mig lika glad som när jag märker att en behandling man gjort funkar. På det stora planet är det genom mötet med barn identifiera luckor och hur vi kan ändra dem. När jag ser något som skulle kunna gå att göra bättre så drar jag i gång. 

Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv? 
Mest stolt blir jag när tänker tillbaka på behandlingar och utredningar med barn där när jag arbetade på Rädda Barnens behandlingsverksamhet. När man lyckades få barn och föräldrar att bilda team med mig som behandlare. Många barn är som inpräntade i mig och att tänka tillbaka på när saker funkat, trots att ingen trott det, är det som får mig att orka när man egentligen är för trött eller känner att man undrar om det man gör egentligen gör någon skillnad. 

På det större planet är det att vi lyckades få i gång en nationell implementering av tf-kbt som nu tagits över av min nuvarande arbetsplats, Barnafrid. Det arbetet gjorde tillsammans med mina dåvarande psykologkollegor, bland annat Jannes Grudin och Josefin Michanek. Att regeringen satsade pengar på att alla barn ska få tillgång till behandling efter våld och andra svåra händelser och att det här lyftes fram som Sveriges exempel i ett internationellt världsmöte om våld mot barn. 

Vad har du framför dig under det kommande året? 
Skriva klart avhandlingen som berör just våld, barn på flykt och psykisk ohälsa. Framför allt ser jag fram emot att ta ut den kunskapen i verkligheten. Jag drivs förutom barnen också av mötet med personer ute i landet. Deras entusiasm smittar av sig och jag är sällan så glad som när jag åker sena tåg tillbaka från att ha varit ute i landet och föreläst. Jag ser så mycket fram emot att få dela det vi lärt oss med dem och ge tillbaka då det är så många av dem som också hejat på under vägen och trott på en. Väldigt få trodde att den datainsamling som vi snart är klara med skulle gå vägen. Speciellt inte under pandemi. Men det gick och nu ska vi se till att sammanställa av den viktiga kunskap vi samlat ihop.