Läs mer om Erica Mattelins forskning

Publikationer där Erica har medverkat: 

Laura Korhonen, Erica Mattelin (2020)Har våld mot barn ökat i Sverige under COVID-19-pandemin? 

Laura Korhonen, Erica Mattelin (2020)Barn kan bli en riskgrupp under COVID-19-pandemin 

Grönwall, E, Mattelin, E, Östberg, A, Granath S, Rodikowa, M (2019)  

Utanför nästan allt  Morabito C., De Schauwer E., Gradinaru C., Mattelin E. and Van Hove G (2019). 
Feasibility study for a child guarantee. Children’s Voices: Learning and conclusions from four consultations with children. Collected from:https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22201&langId=en 

TF-KBT – Min övningsbok (2019) Linköpings Universitet 

Om du har varit med om något jättehemskt(2018), Save the Children 

När något har hänt (”When something has happened”) (2017),Save the Children 

Under våren släpps också: 
Mattelin, E & Korhonen, L (In print). Barn på flykt. In: Nielsen, A. & Nyroos, M. (red.) En förskola för alla”: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet”. Liber. 

 

Priser och utmärkelser:  
Child 10 Awardee – 2017 – 10 000 $/USD av Hugo Stenbecks stiftelse/Reach for Change för arbete kring spridning av kunskap om behandling för barn på flykt PTSD. 

Sveriges INSPIRE bidrag till End Violence Solutions Summit 2018 med det arbetet som Erica och kollegor på Rädda Barnen drivit tillsammans med Barnafrid.