Mottagare av Stora Psykologpriset 2019

Stora Psykologpriset 2019 tilldelades Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet .

Motivering:
"Lars-Göran Öst har under ett halvt sekel bidragit till kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom klinisk psykologi. Som forskare och praktiker har han haft ett mycket stort inflytande, såväl nationellt som internationellt, på utvecklingen av psykologisk behandling. Han har skapat evidensbaserade behandlingsmetoder för ångesttillstånd som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper.

Lars-Göran har starkt bidragit till grunden för en forskningstradition inom området som stimulerat många forskare att fortsätta utveckla och utvärdera behandlingsmetoder
av stor betydelse för människors psykiska hälsa."

Prisutdelningen skedde i närvaro av H.K.H Prins Daniel den 28 mars i anslutning till Psykologikonferensen som gick av stapeln 28-29 mars 2019  i Stockholm.