Nominerade till Stora Psykologpriset 2021

Till Stora Psykologpriset 2021 inkom 16 nomineringar varav 15 har accepterat nomineringen. Priset delas ut i samband med ett digitalt evenemang i december.

Följande personer är nominerade


Hillevi Andreén
Per Bengtsson
Maria Bühler
Sven Bölte
Veronica Duse
Karolina Isberg
Ingemar Jönsson
Andreas Karlsson
Erik Hedman-Lagerlöf
Andreas Leijon
Erica Mattelin
Petri Partanen
Eva Tideman
Sarah Vigerland
Hanna Wallensteen