2023-09-08

Nominerade till Stora Psykologpriset 2023

Till Stora Psykologpriset 2021 inkom 21 nomineringar varav 20 har accepterat nomineringen. Priset delas ut i samband med invigningen av PS23 den 6 oktober.

Följande personer är nominerade:

Maria Bühler
Anna Bennich
Kajsa Järvholm
Richard Stenmark
Lii Ulander
Berkeh Nasri
Ulla Thorslund
Anna Norlén
Stefan Blomberg
Jacqueline Borg
Mattias Myrälf
Erik Andersson
Sven Bölte
Dan Katz
Liv Svirsky
Alexandra Rosendahl Santillo
Siri Helle
Linda Björnberg
Isabel Petrini