Nominera här!

Nominera till Stora Psykologpriset 2021

Psykologförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandlingen när du lämnar dina personuppgifter i nomineringsformulären.
Ändamålet med att samla in ditt namn och din e-postadress är att vi ska kunna ta kontakt med dig angående din nominering.
Det krävs att vi har en s.k. rättslig grund för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. I det här fallet är den rättsliga grunden intresseavvägning, d.v.s. Psykologförbundets berättigade intresse för att behandla dina uppgifter är att kunna hantera nomineringen
, samt att kunna kontakta dig angående den nominering du gjort om den skulle vara ogiltig. 

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Det innebär att vi kommer att radera alla dina personuppgifter som du lämnat så snart vi har kontrollerat om nomineringen är giltig och eventuellt återkopplat till dig enligt ovan.
Uppgifterna du lämnar till oss hanteras framförallt internt inom förbundsorganisationen. Uppgifterna kan komma att hanteras av de IT-leverantörer med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal som endast behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Personuppgifterna du lämnar avseende den nominerade kommer att hanteras på samma sätt som beskrivet ovan och den nominerade kommer att informeras om hanteringen, samt rätten att avsäga sig nomineringen.
Information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kontaktar oss och vårt Dataskyddsombud angående personuppgiftsbehandlingen hittar du i vår personuppgiftspolicy hittar du här.