2023-09-08

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stort” – men har nu utsett tre finalister som uppfyller prisets samtliga kriterier.

De tre finalisterna till Stora Psykologpriset 2023 är:

Anna Norlén, psykolog, legitimerad psykoterapeut, doktorand och verksamhetschef på Ericastiftelsen i Stockholm,
Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för KIND på Karolinska Institutet (KI),
Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk psykologi vid KI, föreläsare samt ordförande i Sveriges kliniska psykologers förening.

Och så här reagerade finalisterna på utnämningen:

– Det känns ärofyllt att platsa i finalen, säger Anna Norlén. Utnämningen är ett slags kvitto på att jag bidragit med psykologisk kunskap och forskning om utsatta barn och unga i många olika verksamheter och under lång tid.

Erik Andersson är inne på samma spår:

– Det betyder väldigt mycket för mig att uppmärksammas för mitt arbete att alltid försöka integrera alla olika delar; jag jobbar kliniskt, forskar, undervisar psykologstuderande samt är ordförande i Sveriges kliniska psykologers förening.

Ärofyllt men också roligt, tycker Sven Bölte:

– Det är såklart jätteroligt att få lite extra beröm! Det innebär att någon sett att man gjort något som kan förändra, förbättra. Känns också extra roligt att det är Stora Psykologpriset, att det är psykologer som hittat mig.

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att årets 21 nominerade psykologer ”imponerar stort”, att de visar ”tydligt på den omfattande och varierande kunskap och tillämpning som finns bland Sveriges psykologer”. I arbetet att utse finalister har juryn skattat samtliga nominerade utifrån tre kriterier som Psykologförbundet och juryn särskilt vill lyfta fram med Stora Psykologpriset.

För att utses till finalist ska psykologerna:

  • Bidra med psykologisk kunskap i aktuella och brännande samhällsfrågor.
  • Visa på en bredd i sin praktik och sitt tilltal.
  • Genom sitt arbete ha potential att nå och påverka många människor och sammanhang.

Vem som utses till vinnaren av Stora Psykologpriset 2023 offentliggörs den 21 september. Priset på 50 000 kronor delas ut den 6 oktober i samband med invigningen av kongressen PS23, som i år arrangeras av Psykologstudent Sverige och psykologstuderande vid Karolinska Institutet.


 

Juryns omdömen om de tre finalisterna:   


Anna Norlén: ”Kombinationen av kliniskt arbete, forskning, ledarskap och offentlig röst i samhällsdebatten som utgör Anna Norléns yrkesliv inspirerar och bidrar stort till att synliggöra och skapa förtroende för psykologprofessionen. Barn som utsatts för omsorgssvikt, misshandel eller sexuella övergrep är och har länge varit en särskilt utsatt och eftersatt grupp i vården och i samhället. Genom att sprida psykologisk kunskap som kan förbättra bemötandet och behandling av utsatta barn och unga, samt genom att ständigt uppmärksamma barns rättigheter i olika sammanhang, är Anna Norlén en självklar finalist till Stora Psykologpriset.”

Foto: Martin Runeborg

 

Erik Andersson: ”Erik Andersson har i många år varit ledande i Sverige med att bedriva och handleda forskning om hur psykologisk behandling kan utformas för att hjälpa människor med ett stort lidande på grund av ångest och tvång. Han har även möjliggjort tillgängligheten till evidensbaserad vård för alla som behöver det. Erik Andersson har under hela sitt yrkesliv konsekvent valt att engagera sig i handledning och undervisning av studenter, doktorander och kollegor – i forskningsutbildningar, på psykologprogram och i Psykologförbundets specialistutbildning. Ett sådant engagemang hos yrkesverksamma och meriterade psykologer är avgörande för att professionen och kåren ska utvecklas och hålla hög kvalitet. Att få till en aktiv växelverkan mellan forskning och praktik, vetenskap och tillämpning, är en konst som är lika viktigt för hög kvalitet i forskning som i utbildning och klinisk verksamhet. Erik Anderssons bidrag till denna konst gör honom till en självklar finalist till Stora Psykologpriset.”

Foto: Andreas Andersson, KI

Sven Bölte:
”Fortfarande visar det aktuella läget inom skola, högre utbildning, arbetsliv, vård och rättsväsende att det behövs mycket mer kunskap för att samhället ska lyckas erbjuda jämlika förutsättningar för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte har under sin mångåriga forskargärning fokuserat på autismspektrumtillstånd och ADHD. Juryn vill särskilt lyfta fram Sven Böltes och KIND:s tvärvetenskapliga ansats i såväl forskning som klinisk tillämpning. Den framstående forskargärning, tillsammans med det viktiga kliniska bidrag och den kunskapsspridande röst som Sven Bölte under hela sitt yrkesliv hittills bidragit med, gör honom till en mycket värdig finalist.”

 


 

Juryn består av ordföranden i Psykologförbundets sex råd, förbundets ordförande Kristina Taylor samt en representant från prisets sponsorer Hogrefe och Pearson. Juryns beslut kan ej överklagas.

 

Stora Psykologpriset sponsras av: