Vi söker ny förbundsordförande

Till kongress 2020 kan du nominera den person du tycker ska få uppdraget att leda förbundet och driva medlemmarnas frågor under nästkommande mandatperiod.

Om förbundet 
Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.

Förbundet bildades 1955 och har ca 12 000 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.

Sveriges Psykologförbund är en medlemsstyrd ideell förening. Organisationen består av kongressen, förbundsstyrelsen, råden, psykologföreningar, nationella föreningar samt förbundets kansli.

Vill du leda Sveriges Psykologförbund in i framtiden?

Om uppdraget
Ordförande leder förbundsstyrelsens arbete utifrån stadgar och kongressbeslut. Ordförande har ett nära samarbete med styrelsens presidium, samt med förbundsdirektör och förbundskansli. Uppdraget innebär också ansvar för förbundets ekonomi.
Som ordförande i Sveriges Psykologförbund blir du förbundets talesperson i offentliga sammanhang. Ordförande representerar Sveriges Psykologförbund både nationellt och internationellt, vilket innebär kontakter och samarbete med myndigheter och departement, nätverkande med nationella och internationella intressepolitiska organ.
Uppdraget innebär en hel del resor både inom och utanför Sverige.

Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, har erfarenhet av att arbeta som psykolog, samt är medlem i Sveriges Psykologförbund.
Du bör ha erfarenhet av att leda grupper, god kunskap om fackligt arbete samt god förmåga att skapa relationer och kommunicera.
Det är även meriterande om du har facklig erfarenhet; både lokalt, regionalt och nationellt, chefserfarenhet, erfarenhet av arbete i idéburna organisationer, erfarenhet av styrelsearbete samt kunskap om och erfarenhet av budgetarbete.
Som person bör du vara modig, prestigelös och transparent. Som ordförande är man ständigt bevakad och granskad och du bör kunna hantera massmedier. Du bör även kunna hålla många bollar i luften samtidigt, kunna delegera, samt ha förmåga att leda förbundsstyrelsen och samverka med förbundsdirektören som leder kansliet mot uppsatta mål. För att lyckas med uppdraget som ordförande bör du ha förmåga att tillsammans med förbundsstyrelsen prioritera och konkretisera de mål och visioner som kongressen beslutat om. Du bör även ha förmågan att förankra och implementera mål och vision ut i organisationen och ansvara för att de uppnås.

Övrigt
Ordförandetjänsten är på heltid 100% och väljs av kongressen, uppdraget är under en mandatperiod på tre år. Arbetet som ordförande utgår från Psykologförbundets kansli, Vasagatan 48 i Stockholm. Ersättning: utgår enligt beslut på kongressen.

Är du den vi söker eller vill du nominera någon annan?

Du kan nominera dig själv eller en kandidat t om 31 oktober 2019. Därefter sammanställer valberedningen inkomna nomineringar och slutligt förslag presenteras på vår webbplats inför kongressen den 16-17 maj 2020.

Kom ihåg!

  • Den som nomineras till ett centralt förtroendeuppdrag i Sveriges Psykologförbund ska vara medlem i förbundet (ej studerandemedlem eller passiv medlem).
  • Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen.
  • Du som nominerad ska vara medlem i Sveriges Psykologförbund.

 

För frågor 

Om du har frågor rörande nominering är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande Julia Stenberg.

Mer information

I förbundets stadgar finns informations om förbundsstyrelsens och ordförandes uppdrag. Du kan också läsa om kongressen och processen inför val av förtroendeposter här.