Nomineringsperioden för ny ordförande är avslutad

Till kongressen 2020 har medlemmar haft möjlighet att nominera den person de tycker ska få uppdraget att leda förbundet och driva medlemmarnas frågor under nästkommande mandatperiod. Sista dag för nominering var 31 oktober 2019.

Om förbundet 
Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.

Förbundet bildades 1955 och har ca 12 000 medlemmar. Förbundet tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.

Sveriges Psykologförbund är en medlemsstyrd ideell förening. Organisationen består av kongressen, förbundsstyrelsen, råden, psykologföreningar, nationella föreningar samt förbundets kansli.

Att leda Sveriges Psykologförbund in i framtiden

Om uppdraget
Ordförande leder förbundsstyrelsens arbete utifrån stadgar och kongressbeslut. Ordförande har ett nära samarbete med styrelsens presidium, samt med förbundsdirektör och förbundskansli. Uppdraget innebär också ansvar för förbundets ekonomi.
Som ordförande i Sveriges Psykologförbund blir man förbundets talesperson i offentliga sammanhang. Ordförande representerar Sveriges Psykologförbund både nationellt och internationellt, vilket innebär kontakter och samarbete med myndigheter och departement, nätverkande med nationella och internationella intressepolitiska organ.
Uppdraget innebär en hel del resor både inom och utanför Sverige.

Profil på den vi söker 
Ordförande ska vara legitimerad psykolog, har erfarenhet av att arbeta som psykolog, samt är medlem i Sveriges Psykologförbund.
Hen bör ha erfarenhet av att leda grupper, god kunskap om fackligt arbete samt god förmåga att skapa relationer och kommunicera.
Det är även meriterande om hen har facklig erfarenhet; både lokalt, regionalt och nationellt, chefserfarenhet, erfarenhet av arbete i idéburna organisationer, erfarenhet av styrelsearbete samt kunskap om och erfarenhet av budgetarbete.
Som person bör hen vara modig, prestigelös och transparent. Som ordförande är man ständigt bevakad och granskad och man bör kunna hantera massmedier. Hen bör även kunna hålla många bollar i luften samtidigt, kunna delegera, samt ha förmåga att leda förbundsstyrelsen och samverka med förbundsdirektören som leder kansliet mot uppsatta mål. För att lyckas med uppdraget som ordförande bör man ha förmåga att tillsammans med förbundsstyrelsen prioritera och konkretisera de mål och visioner som kongressen beslutat om. Hen bör även ha förmågan att förankra och implementera mål och vision ut i organisationen och ansvara för att de uppnås.

Övrigt
Ordförandetjänsten är på heltid 100% och väljs av kongressen, uppdraget är under en mandatperiod på tre år. Arbetet som ordförande utgår från Psykologförbundets kansli, Vasagatan 48 i Stockholm. Ersättning: utgår enligt beslut på kongressen.

Vad händer efter nomineringsperiodens slut?

Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar och påbörjar arbetet med genomgång av meriter och genomför intervjuer. Slutligt förslag presenteras på vår webbplats inför kongressen den 16-17 maj 2020.

 

För frågor 

Om du har frågor rörande nominering är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande Julia Stenberg.

Mer information

I förbundets stadgar finns informations om förbundsstyrelsens och ordförandes uppdrag. Du kan också läsa om kongressen och processen inför val av förtroendeposter här.