Förskolan

Nätverk för psykologer i förskolan

”Nätverket för psykologer i förskolan” är ett nätverk under Psifos som samlar psykologer i Sverige som arbetar inom förskolan. 

Nätverket bildades 2013 och utgör ett forum för att diskutera frågor som rör förskolans verksamhet samt psykologers roll och villkor inom denna. 

 

För att bli medlem i nätverket och få löpande information om nätverkets aktiviteter mejlar du detta önskemål samt dina uppgifter till samordnare Anna Czoloszynski på anna.czoloszynski@psifos.se

Det finns också en hemlig facebookgrupp kopplad till nätverket som heter ”Förskolepsykologi”. Inbjudan till denna fås efter kontakt med samordnaren.

 

Bli medlem i
i förskolans nätverk

Du som är vill vara med i nätverket hör av dig till Anna Czoloszynski, leg. psykolog i Göteborgs Stad. Du kan också höra av dig till Anna för att söka medlemsskap i den slutna facebook-gruppen "Förskolepsykologi".

Tel (arbete): 072 - 855 3670
E-post: anna.czoloszynski@psifos.se