Förskolan

Nätverk för psykologer i förskolan

Det finns rykten om att förskolepsykologen är en utdöende art. Många kommuner välja att satsa på psykologer som arbetar både i förskolan och i skolan. Följden av detta är att arbetet i förskolan ofta ”äts upp” av skolärenden vilket resulterar i att det blir väldigt lite tid över till förskolan.

Även i Psifos har både medlemmarna och styrelsen uppmärksammat att förskolan inte tar lika mycket plats som skolan. Därför har styrelsen skapat ett nytt ansvarsområde ”FÖRSKOLAN” med målsättning att lyfta förskoleperspektivet i Psifos.
Ett första steg är att komma igång med ett nätverk för psykologer som arbetar i förskolan alt. intresserar sig för förskolefrågor.

I förlängningen kan detta leda till exempelvis
- Lista med kontaktuppgifter
- Gemensam plattform
- Möjlighet att ta vara på varandras kompetenser och erfarenheter
- Pågående diskussion kring aktuella teman, forskning osv.
- Driva utvecklingen av förskolepsykologin på en övergripande nivå
- Gemensamma träffar nationellt
- Gemensamma utbildningar, mm.

Bli medlem i
i förskolans nätverk

Du som är vill vara med i nätverket hör av dig till Christine Andersson, förskolepsykolog i Västerviks kommun.

Tel: 0490-25 46 16
E-post:
christine.andersson
@vastervik.se