Historiskt ögonblick!

Den 16 oktober 2013 träffades Nätverket för psykologer i förskolan för första gången i Linköping.

I samband med Psifos satsning att lyfta förskoleperspektivet i föreningen grundades nätverket för psykologer i förskolan för 1 år sen. I oktober 2013 var det äntligen dags för nätverkets första träff i Linköping. Vi som träffades var 5 psykologer från Linköping, Borås, Strängnäs och Västervik. Det blev en lyckad uppstart med mycket information, erfarenhetsutbyte, diskussioner och samtal kring nätverkets ramar. På dagens agenda fanns bl. a. rapport från Almedalsseminariet ”Psykologer granskar förskolan: Får små barn vad de behöver?”, presentation av ett hälsofrämjande projekt för förskolebarn i Västervik, oroväckande förskoleforskning i Danmark samt diskussioner kring kommunalt kvalitetsarbete kontra styrdokument och budget i balans.

Bli medlem i
i förskolans nätverk

Du som är vill vara med i nätverket hör av dig till Anna Czoloszynski, leg. psykolog i Göteborgs Stad. Du kan också höra av dig till Anna för att söka medlemsskap i den slutna facebook-gruppen "Förskolepsykologi".

Tel (arbete): 072 - 855 3670
E-post: anna.czoloszynski@psifos.se